Cud narodzenia każdego człowieka budzi wielką radość, której towarzyszy miłość i nadzieja.
Dzisiejsza liturgia ponownie przybliża nam tajemnicę narodzenia Boga–Człowieka ponad dwa tysiące lat temu.

To historyczne wydarzenie uświadamia nam niezwykłą prawdę, że Bóg zawsze jest z nami i kocha każdego z nas nadludzką miłością. Kocha bez zastrzeżeń takim, jakim jestem – w swojej szlachetności, ale i słabości, grzechu, a nawet podłości. Zapewnia, że człowiekowi najlepiej jest na tym świecie, gdy we wszystkim ufa Bogu.

Owa życiodajna prawda, że Bóg jest naszym Ojcem, że wskazał nam drogę ku prawdziwemu szczęściu, zachęca miliony wyznawców Chrystusa swoim pięknem, młodością i ciągłą świeżością. Mogliśmy to zauważyć i przeżyć z ponad milionową rzeszą młodych ludzi w Krakowie, podczas Światowych Dni Młodzieży.

Takiego Bożego entuzjazmu, spojrzenia i działania życzymy naszym Parafianom i wszystkim Gościom, którzy razem z nami przeżywają dzisiaj w tej świątyni swoje i nasze Boże Narodzenie.

A my, duszpasterze parafii św. Pawła Apostoła, chcemy razem z Wami przez modlitwę, głoszone Słowo Boże i dzieła Miłosierdzia iść wytrwale w pielgrzymce wiary przez kolejny rok kalendarzowy.

Duszpasterze