We czwartek, 30 maja, ulicami parafii przeszła tradycyjna procesja Bożego Ciała. Tema­tyka poszczególnych stacji była zwią­zana z Rokiem Wiary i przypominała wiernym o Bogu, obecnym w Osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz o Kościele świętym. Mszy Świętej przewodniczył ks. Piotr Bo­dziony, który w tym czasie obchodził 20. rocznicę święceń kapłańskich. Tym samym uro­czystość stała się dziękczynieniem za dar Chrystusowego kapłaństwa w jego osobie. Ołtarze zostały przygotowane odpo­wiednio przez: rolników i ogrodników, rzemieślników oraz górników, kolejarzy i szafarzy Komunii świętej. (mg)