W uroczystość Zwiastowania Pańskiego – w poniedziałek, 8 kwietnia – wierni tutejszej parafii będą mogli podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Ceremonia włączenia się w to szlachetne dziewięciomiesięczne dzieło odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 18.00.

Duchowa adopcja jest modlitwą w obronie poczętego dziecka zagrożonego aborcją, czyli zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy – tyle, ile trwa rozwój dziecka pod sercem matki i polega na codziennym odmawianiu jednej dowolnej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. W tym okresie można także podjąć dodatkowe postanowienia np.: częstą Spowiedź świętą i Komunię świętą, adorację Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, walkę z jakąś słabością, czy też wspieranie osób potrzebujących.

W codziennej modlitwie poleca się jedno dziecko, które z imienia znane jest tylko Bogu. Otoczeni nią zostają również rodzice dziecka, aby pomóc im w przyjęciu wspaniałego daru. Ta modlitwa chroni matkę przed aborcją i jej tragicznymi skutkami. Chroni także lekarzy i personel medyczny, który uczestniczyłby w dokonaniu aborcji.

Duchowa adopcja zrodziła się po objawieniach w Fatimie, jako odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W Polsce ta forma modlitwy pojawiła się z końcem lat 80. ub. wieku. Warto podkreślić, że dziś stanowi ona jednocześnie osobiste wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu z 1956 r., kiedy Polacy przyrzekali Bogu i Maryi  „stać na straży budzącego się życia, walczyć w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski”. Duchową adopcję mogą podjąć osoby świeckie, jak i konsekrowane w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

www.duchowaadopcja.com.pl

 

Uratuj Świętego 2013!

Jeszcze dziś można przyłączyć się do nowenny w intencji dzieci zagrożonych aborcją, odbywającej się w ramach internetowej akcji „Uratuj Świętego”. Tegoroczna – piąta jej edycja – nosi hasło: „Bo każdy maluch ma marzenia!”.

Na każdy dzień nowenny przygotowano rozważania tekstowe i dźwiękowe, które mają poprzedzić indywidualną lub wspólnotową modlitwę. Ponadto na adres organizatorów można przesłać nagranie wypowiedzi swojego dziecka z jego marzeniami dotyczącymi przyszłości. (mg)

www.uratujswietego.pl