Ostatnia niedziela września (28.09) będzie należeć do służebniczek dębickich. Wtedy siostry będą obchodzić 25-lecie powstania domu zakonnego w naszej parafii. Zwieńczeniem całodniowej uroczystości będzie koncert jubileuszowy, dedykowany patronowi tego żeńskiego zgromadzenia – bł. Edmundowi Bojanowskiemu, z okazji 200. rocznicy jego urodzin.

Główną część obchodów jubileuszowych w kościele św. Pawła Apostoła rozpocznie – o godz. 17.00 – Msza Święta, pod przewodnictwem ks. infułata Władysława Kostrzewy, oficjała Sądu Diecezjalnego w Tarnowie. Po Eucharystii zabrzmi „Oratorium o serdecznie dobrym człowieku”, poświęcone założycielowi i patronowi Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej – bł. Edmundowi Bojanowskiemu. Utwór wokalno-instrumentalny, w postaci modlitewnego dziękczynienia, wykona 120-osobowy zespół pod dyrekcją nauczyciela, muzyka i twórcy widowisk operowych – Pawła Adamka z Dębicy. W koncercie wezmą udział: służebniczki dębickie, dzieci z bocheńskiej ochronki sióstr służebniczek i recytatorzy, z towarzyszeniem połączonych chórów dębickich parafii – pw. Miłosierdzia Bożego i pw. Matki Bożej Anielskiej oraz Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy.

Koncert jubileuszowy   >> zobacz

Istotną częścią wydarzenia w bocheńskiej świątyni będzie uroczyste wniesienie relikwii bł. Edmunda Bojanowskiego i modlitwa przez jego wstawiennictwo. Całość wpisze się w obchodzony w polskim Kościele i państwie rok jubileuszowy, poświęcony błogosławionemu „serdecznie dobremu człowiekowi”, twórcy ochronek dla dzieci, aptek dla biednych, czy też wypożyczalni książek dla ludności wiejskiej. Bł. Edmund jest przede wszystkim postrzegany jako świadek wiary, człowiek zaangażowany w życie Kościoła i apostoł laikatu. – To modlitewno-muzyczne spotkanie w ostatnią niedzielę września będzie okazją przybliżenia tego błogosławionego, zwłaszcza ludziom świeckim, bo nasz założyciel jest również patronem laikatu we wspólnocie Kościoła – zauważa s. Benita Bochenek, przełożona domu zakonnego sióstr służebniczek w parafii św. Pawła Apostoła.

Transmisja koncertu na żywo   >> zobacz

Bł. Edmund Bojanowski dał przykład troski o dzieci, ubogich i chorych. Na tych m.in. płaszczyznach od wielu już lat służebniczki dębickie posługują w Bochni. W samej parafii św. Pawła Apostoła pierwsze siostry rozpoczęły pracę w sierpniu 1988 r. Nieco później – 8 października 1989 r. – w pomieszczeniach parafialnego kościoła został oficjalnie otwarty ich dom zakonny. Pierwszą wspólnotę tworzyły siostry: Teofila Potoniec, Albina Kłusek i Narcyzja Dudek, zaś w 25-letnią historię domu zakonnego wpisuje się 29 sióstr. – Przez te lata zawsze były blisko dzieci, poprzez katechezę i duszpasterstwo parafialne oraz troszczyły się i troszczą o piękno parafialnej świątyni – mówi s. Benita Bochenek. Obecnie wspólnotę zakonną – z s. Benitą na czele – tworzą siostry Roberta Mrowca i Oktawiana Bańcerek.

Dom zakonny   >> zobacz

Z liczącej 30 lat parafii św. Pawła Apostoła wywodzi się 5 służebniczek dębickich: s. Daniela Jolanta Ścieżka, s. Ines Teresa Gicala, s. Joanna Szymczyk, s. Julita Skrzypek i s. Beata Pałkowska. – Sądzę, że także praca sióstr z tutejszego domu zakonnego przyczyniła się do powołań spośród parafianek do życia konsekrowanego. Aż 9 sióstr jest w różnych zgromadzeniach zakonnych, a większość z nich to służebniczki dębickie. To sporo, jak na tak stosunkowo krótki czas istnienia parafii – ocenia jej proboszcz ks. Jan Nowakowski.

W srebrny jubileusz służebniczek dębickich, jak i w obchody Roku bł. Edmunda Bojanowskiego wpisuje się również rozpoczynana właśnie w parafii budowa przedszkola, które w przyszłości mają prowadzić siostry służebniczki. Poświęcenia miejsca pod tę inwestycję dokonał bp Wiesław Lechowicz, podczas uroczystości odpustowej na Podwyższenie Krzyża Świętego, w niedzielę 14 września. – Myślę i głęboko wierzę, że opiekun rodzin – św. Jan Paweł II oraz założyciel ochronek dla dzieci – bł. Edmund Bojanowski, będą błogosławić temu szlachetnemu dziełu – mówi inicjator przedsięwzięcia ks. Jan Nowakowski. (mg)

Od odpustu do przedszkola   >> zobacz