Święta Scholastyka
Wspomnienie: 10 lutego

Scholastyka pochodziła z Nursji (w środkowych Włoszech) i była siostrą bliźniaczką św. Benedykta.
Na miejscu ich urodzenia stoi skromny kościół pw. św. Benedykta. W podziemiach kościoła znajduje się część muru,
który stanowił dom rodzinny Scholastyki i Benedykta.

Niewątpliwie Scholastyka była od dziecka pod urokiem św. Benedykta. Towarzyszyła mu w podróżach i naśladowała
jego tryb życia, poświęcony Panu Bogu.
Kiedy Benedykt założył pierwszy klasztor w Subiaco, ona założyła podobny klasztor dla niewiast. Do dzisiaj istnieją tam dwa klasztory na pobliskich wzgórzach: w Subiaco – męski klasztor św. Benedykta,
a w Plombariola – żeński klasztor św. Scholastyki. Można także oglądać grotę, gdzie się spotykali na świętych rozmowach. Podobnie działo się na Monte Cassino.

Scholastyka zmarła 10 lutego 542 r., mając ok. 64 lata. Według relacji św. Grzegorza Wielkiego, kiedy św. Benedykt patrzył
z okna swojej celi na klasztor, w którym żyła św. Scholastyka, ujrzał jej duszę w postaci białej gołąbki, unoszącą się
po śmierci do nieba.
Posłał braci po jej ciało i pogrzebał je w klasztorze na Monte Cassino. W 587 r., po najeździe na klasztor Longobardów, jej relikwie wraz z relikwiami brata zostały przeniesione do Fleury we Francji. Obecnie znajdują się w Le Mans, choć ich część powróciła na Monte Cassino.

Św. Scholastyka uważana jest za matkę duchową wszystkich benedyktynek. Czczona jest jako patronka Le Mans i Subiaco.
W ikonografii Święta przedstawiana jest z gołębiem. Sztuka religijna ukazuje św. Scholastykę w habicie benedyktyńskim.
Jej atrybutami są: krzyż, księga, pastorał ksieni. |oprac. ks. Maciej Igielski|

ŹRÓDŁA:

W. Zaleski, „Święci na każdy dzień”, wyd. Salezjańskie.
Brewiarz.pl.
Niezbednik.niedziela.pl/artykul/689/Sw-Scholastyka.

Fotografia na stronie głównej   >> zobacz