Nasza parafia – z oddziałem Akcji Katolickiej na czele – gościła 19 listopada relikwie i obraz św. Jana Pawła II.
To duchowe wydarzenie było jedną ze stacji
peregrynacji, której celem jest przygotowanie do jubileuszu
25-lecia Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej oraz uczczenia 100. rocznicy urodzin świętego papieża Polaka,
patrona Akcji Katolickiej w naszym kraju.

Jako parafialny oddział Akcji Katolickiej chcieliśmy się dobrze przygotować do tego spotkania, zarówno w wymiarze duchowym, jak i organizacyjnym. Ks. proboszcz dr Leszek Rojowski, parafialny asystent AK oraz wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia bardzo zaangażowali się w to dzieło. Choć w naszej parafii już mamy i czcimy relikwie św. Jana Pawła II,
to jednak liczna obecność parafian na uroczystości była żywym świadectwem szacunku i wdzięczności
dla naszego świętego Rodaka.

Po procesyjnym wniesieniu relikwii przez członków Akcji Katolickiej, rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Proboszcz. W skierowanym do nas słowie Bożym przedstawił papieża Polaka, jako człowieka głębokiej modlitwy, całkowicie zanurzonego w spotkaniu z Bogiem, jak też podkreślił, że św. Jan Paweł II teraz pomaga nam więcej niż jak żył.
Na koniec kaznodzieja zauważył: „Spójrz na każdego z nas, św. Janie Pawle II. Spójrz na członków AK, spójrz na małżonków
i rodziców, spójrz na dzieci i młodzież, starszych i chorych. Spójrz i weź nasze sprawy przed oblicze Boga, abyśmy mogli sprostać naszym zadaniom. Spójrz na nas i porusz, aby Chrystus w nas jeszcze bardziej żył, abyśmy jak kiedyś św. Piotr Apostoł i jak Ty, umiłowany Ojcze Święty, potrafili codziennie wyznawać: »Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham«”.

Eucharystię poprzedziła modlitwa różańcowa z wypominkami listopadowymi, a po jej zakończeniu ks. Proboszcz prowadził nabożeństwo z przedstawieniem próśb i podziękowań. Wszyscy zebrani wspólnie modlili się w intencjach złożonych wcześniej przez parafian. Modlitewne spotkanie wzbogacił program słowno-muzyczny, poświęcony św. Janowi Pawłowi II, w wykonaniu chóru „Złota Jasień”, działającego przy Miejskim Domu Kultury w Bochni oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bochni. Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego ks. prałat Jan Nowakowski przybliżył okoliczności i tło historyczne wyboru
św. Jana Pawła II na papieża. Była to wspaniała lekcja historii, która pozwoliła nam przeżyć jeszcze raz te chwile, które kiedyś przeżywało na żywo wielu z nas. Odmówiliśmy litanię do św. Jana Pawła II w intencji całej parafii, Akcji Katolickiej oraz małżeństw i rodzin. Następnie ks. Proboszcz zawierzył Bogu, przez przyczynę świętego papieża Polaka, całą parafię i Akcję Katolicką. Nawiedzenie zakończyliśmy oddaniem czci relikwiom przez ucałowanie oraz Apelem Jasnogórskim,
który tak bardzo cenił sobie Jan Paweł II.

Ufamy, że to wydarzenie ożywi nasz POAK i rozpali w naszych sercach apostolskie zaangażowanie. Bardzo serdecznie dziękujemy p. Robertowi Rybakowi, prezesowi zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, który był obecny wraz z małżonką,
a także parafianom, za liczny udział w uroczystości. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w jej przygotowanie: kapłanom, siostrze zakrystiance oraz członkom naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. |Barbara Hałas|

FOTO: Uroczysta peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II   >> zobacz