Parafianie, którzy ukończyli 60 lat, mogą starać się o Kartę Seniora, uprawniającą do korzystania ze zniżek na wybrane produkty i usługi w całej Polsce. Lokalnym operatorem projektu pn. „Ogólnopolska Karta Seniora” jest Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”, działające przy naszej parafii.

Stało się to możliwe za sprawą porozumienia, które zawarli Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia MANKO, pomysłodawca i wydawca Karty Seniora i Grażyna Rzepka-Płachta, przewodnicząca tutejszej Rodziny Kolpinga. Patronat honorowy nad projektem objął burmistrz Bochni Stefan Kolawiński.

Karta Seniora przysługuje wszystkim bochnianom powyżej 60. roku życia. Uprawnia ona do korzystania ze zniżek na wybrane produkty i usługi na terenie całego kraju. W program zaangażowało się już ponad 160. partnerów, m.in. uzdrowiska, hotele, pensjonaty, ośrodki zdrowotno-medyczne oraz kulturalne (kina, teatry, muzea, klubokawiarnie), akademie językowe, centra sportu, biura podróży, zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, kwiaciarnie, kawiarnie, cukiernie, itp.

Lokalnym wydawcą kart jest Rodzina Kolpinga. Stosowny formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem, jak też samą kartę można otrzymać za pośrednictwem Stowarzyszenia, które ma swoją siedzibę w naszym dolnym kościele (ul. Wyspiańskiego 25). Przedstawiciele organizacji pełnią dyżury w poniedziałki (godz. 10.00-17.00) oraz we wtorki (godz. 10.00-18.00). Informacje można także uzyskać telefonicznie, dzwoniąc pod numer 14 635 11 17.

Do włączenia się w ten program zachęca się firmy, które mogą zaoferować Seniorom zniżki. Przedsiębiorców prosi się o kontakt w tej sprawie w siedzibie Stowarzyszenia. (umb)

Lista firm honorujących Kartę Seniora dostępna jest na stronie www.glosseniora.pl