W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła – 25 stycznia – w naszym kościele został poświęcony sztandar
parafialnego oddziału Akcji Katolickiej. Uroczystość zwieńczyła tegoroczne Triduum biblijne, przeżywane
pod hasłem: „Wierzę w Kościół”.

Okolicznościowej Mszy koncelebrowanej przewodniczył ks. dr Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, zaś homilię na temat: „Szaweł – prześladowca Kościoła czy Jezusa?” wygłosił ks. dr Robert Głuchowski, wykładowca tarnowskiej sekcji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Na uroczystości obecni byli m.in.: ks. prałat Marek Szewczyk – proboszcz parafii w Krużlowej, ks. Andrzej Krajewski
– proboszcz parafii w Chełmie, a także zarząd Diecezjalnego Instytutu AK Diecezji Tarnowskiej na czele z prezesem
Robertem Rybakiem. Przybyli reprezentanci zaprzyjaźnionych oddziałów AK oraz przedstawiciele licznych wspólnot
z naszej parafii.

Poświęcenia sztandaru dokonał ks. dr Jan Bartoszek, który m.in. powiedział: „Sztandar jest znakiem, który gromadzi ludzi gotowych podjąć określone zadania. Jest też – dla wszystkich, którzy na niego spojrzą – znakiem wzywającym do dzieła,
jakie symbolizuje. Jest jak wysoki maszt namiotu duchowego, w którym wre życie określonego środowiska. Kto wychodzi
z poświęconym sztandarem na ulice, wychodzi jak ze światłem. Jego się nie da ukryć pod korcem. On ma świecić
wszystkim katolikom i tym, którzy stoją na zewnątrz Kościoła. Wymowna to chwila i wymowne miejsce”.

Po Eucharystii odbyło się kameralne spotkanie, w czasie którego głos zabierali zaproszeni goście oraz gospodarze:
ks. proboszcz dr Leszek Rojowski, ks. prałat Jan Nowakowski, a przede wszystkim prezes parafialnego oddziału AK
Barbara Hałas – główna organizatorka i pomysłodawczyni uroczystości. Była to kolejna dobra okazja na omówienie
działalności tutejszego oddziału Akcji Katolickiej, prowadzonej na terenie parafii od 2000 r. |ag|

GALERIE ZDJĘĆ   >> zobacz 1 I 2