Wielkanoc 2017

Zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem, który przekracza historię. Zmartwychwstały Jezus jest z nami. Przebacza nam wszystkie grzechy, uwalnia nas ze wszystkich zniewoleń, uzależnień oraz obdarowuje nas swoim zmartwychwstałym życiem i miłością w sakramentach pokuty i Eucharystii. Ta prawda wypełnia nasze serca prawdziwą radością. Życie nasze ma sens, bo zdąża ku zmartwychwstaniu. Niech ta nadzieja przenika nasze troski, szarą rzeczywistość dnia i mobilizuje do wewnętrznej przemiany.

Niech nasza wspólnota parafialna nadal będzie dla każdego duchowym wsparciem na drodze wiary. Tylko spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem może przynieść nam pokój, tak potrzebny w obecnych czasach w świecie, który napawa nas lękiem.

Po raz 32. przeżywamy w naszej parafii Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. To powód do ciągłej wdzięczności Bogu za to, że w tej części miasta zrodziła się nowa wspólnota wiary św. Pawła Apostoła, która do dziś tak żywo reaguje na duchowe, moralne, a także materialne problemy naszych wiernych. Przykładnie sprawdziła się w czasie Światowych Dni Młodzieży, przyjmując blisko 1500 młodych ludzi. W tym roku zaś chciałaby w godny sposób uczcić jubileusz 100-lecia objawień fatimskich, tym bardziej, że kult Matki Bożej Fatimskiej ma u nas szczególne miejsce.

Duszpasterze