Blisko 7 tys. zł dała ostatnia w tym roku zbiórka makulatury przeprowadzona 14 października w naszej parafii. Pieniądze wzbogaciły konto budowy zbiorników rozprowadzających wodę do planowanego Centrum Dziecka w stolicy Kamerunu.

W ramach październikowej akcji zebrano łącznie 16 780 kg zużytego papieru i kartonu: 8 940 kg trafiło do kontenerów
przy kościele, zaś 7 840 kg przekazano bezpośrednio do firmy recyklingowej. Ta ilość surowca dała kwotę 6 632,20 zł.

Do czwartej w tym roku zbiórki, oprócz sporej liczby mieszkańców Bochni i regionu, włączyły się również społeczności: Przedszkola nr 2 w Bochni, Przedszkola w Jodłówce, Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Żegocinie i Szkoły Podstawowej im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie k/Wieliczki, a także pracownicy Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych, Studia K w Łapczycy i Przedsiębiorstwa Handlowego „Dora” w Bochni oraz członkowie Akcji Katolickiej przy parafii MB Fatimskiej w Kobylu.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy naszej parafii i Siostry Pasjonistki składają gorące podziękowania wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób wspomogli naszą akcję „Makulatura na misje”. Założycielka Misji w Yaounde – s. Kolbena Frąckiewicz, koordynująca budowę studni im. dr. Filipa Adwenta oraz Centrum Dziecka zapewnia o nieustającej modlitwie
w intencji wszystkich ludzi wspomagających te dzieła.

Akcja „Makulatura na misje” będzie kontynuowana w przyszłym roku (od kwietnia). (mś)