Stajemy przed Panem czasu i rzeczywistości przemijania tego, co doczesne i materialne. Ogólnie jest nam znana przeszłość i teraźniejszość. Wczoraj próbowaliśmy spojrzeć w konkretach na miniony rok, dokonać bilansu,
zestawić dobro ze złem i wyciągnąć zbawienne wnioski na przyszłość.

Ponownie staje przed nami żywa społeczność, parafia i kościół – centrum życia duchowego, duszpasterskiego, społecznego,
a nawet kulturalnego. Tu przez 33 lata staraliśmy się być blisko Boga, na różne sposoby do Niego docierając.

Miniony rok był także obfity w różne akcje ewangelizacyjne i duszpasterskie – począwszy od tych najważniejszych, związanych
z posługą sakramentalną, kaznodziejską czy katechetyczną, przez działalność tak licznych grup i stowarzyszeń, a skończywszy
na wielu akcjach charytatywnych.

Nasi wierni przy różnych okazjach podkreślali piękno i rozmach liturgii w naszym kościele – z dużą ilością lektorów i ministrantów. Cieszy praca z dziećmi, niedzielne Msze dla nich z udziałem licznej Dziewczęcej Służby Maryjnej. Cieszą sprawnie i ofiarnie działający: Caritas, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka, czy Rodzina Kolpinga.

Parafia, ta „wspólnota wspólnot”, tylko wtedy działa sprawnie i owocnie, gdy ma chętnych i zaangażowanych parafian –
i tak jest u nas. Liczna Rada Duszpasterska w swojej minionej 5-letniej kadencji podejmowała tak wiele cennych akcji w parafii.

Dużą radość sprawia perfekcyjnie działające przedszkole parafialne, które dzięki różnym nowatorskim poczynaniom pedagogicznym integruje rodziców.

Prowadzona u nas ostatnio akcja ewangelizacyjna, czyli Seminarium Odnowy Wiary, ukazała potrzebę tej formy przekazu
prawdy ewangelicznej, a także to, jak liczną mamy społeczność parafialną, która chce i umie zaangażować się w takie dzieło.

Seminaryjne wieczory odnowy wiary   >> zobacz

Na duchowej glebie parafii wyrosły powołania do służby Bożej, które w minionym roku zostały uwieńczone święceniami kapłańskimi ks. Sebastiana Piecha oraz wieczystymi ślubami Jarosława Erhardta ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Bogu dzięki za ten dar niebios!

Prymicje ks. Sebastiana Piecha   >> zobacz

Wieczyste śluby zakonne   >> zobacz

Naszym parafianom serdecznie dziękujemy, za szeroko otwarte serca na swoją parafię i za częsty ofiarny trud.

Z nadzieją przyjmujemy tajemnicę Nowego Roku i ufamy, że uda nam się w nim dokonać dzieła,
które rozpoczęliśmy w minionym roku – zbudować nastawę ołtarzową w kaplicy fatimskiej.

Ksiądz Proboszcz