We czwartek, 14 czerwca, Mszy Świętej i procesji eucharystycznej na zakończenie Oktawy Bożego Ciała przewodniczył ks. Damian Kurek. Neoprezbiter udzielił również zgromadzonym prymicyjnego błogosławieństwa. Tradycją już się stało, że diakoni, odbywający w tutejszej parafii praktyki duszpasterskie w okresie Wielkiego Postu, goszczą ponownie – już jako kapłani – na zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Nowo wyświęconemu kapłanowi z Tymbarku towarzyszył kolega rocznikowy z seminarium a nasz rodak neoprezbiter Sebastian Kolasa. (mg)