Jubileuszowa statuetka Misericors dla pracowników, wolontariuszy i darczyńców Caritas Diecezji Tarnowskiej. Fot. Grzegorz Golec

Sześcioro naszych parafian zostało wyróżnionych podczas diecezjalnego Jubileuszu Caritas i Dzieł Miłosierdzia, który odbył się w sobotę, 1 października br., w parafii bł. Karoliny Kózkówny w Tarnowie. Wydarzenie to wpisało się w obchody 225-lecia diecezji tarnowskiej i jednocześnie rozpoczęło jubileusz 75-lecia powstania diecezjalnej Caritas.

We Mszy św. pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca udział wzięli pracownicy i wolontariusze Caritas, darczyńcy i wszyscy, którzy na różne sposoby włączają się w parafialne i diecezjalne dzieła miłosierdzia. Przy tej okazji wyróżniono kilkadziesiąt osób, za zaangażowanie w działalność charytatywną na rzecz potrzebujących. W tym gronie znaleźli się również przedstawiciele tutejszej parafii: Stefania Filipek, Maria Mucha, Alicja Zięba, Józefa Dziża, Aniela i Antoni Noszkowscy. Wyróżnieni otrzymali z rąk Biskupa Ordynariusza okolicznościowe statuetki Misericors.

Liczący ponad 20. wolontariuszy oddział Caritas przy parafii św. Pawła Apostoła udziela stałej pomocy materialnej i duchowej ludziom w trudnej sytuacji życiowej, wśród których dominują rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne, osoby dotknięte chorobą i bezrobociem.

Potrzebujących wspiera się m.in. poprzez udzielanie zapomóg finansowych, przekazywanie żywności, środków czystości, książek, przyborów szkolnych, obuwia i odzieży. W tym celu przy parafii organizowane są zbiórki pieniężne przy okazji rozprowadzania kadzidła, palm, baranków wielkanocnych, chorągiewek nagrobnych i świec wigilijnych oraz składki pieniężne od uczestników ceremonii ślubnych. Z inicjatywy Caritas udzielane są przez nauczycieli różnych przedmiotów bezpłatne korepetycje dla dzieci i młodzieży. Parafialny oddział włącza się także w akcje pomocowe organizowane w czasie klęsk żywiołowych w kraju i za granicą.

Warto podkreślić, że w ubiegłym roku – w skali całej diecezji tarnowskiej – najbardziej potrzebujący otrzymali od Caritas wsparcie warte blisko 30 mln zł. Tarnowska Caritas prowadzi 7 specjalistycznych placówek, w których pomoc mogą uzyskać dzieci, starsi, chorzy, niepełnosprawni i bezdomni. (mg)

 

Fotorelacja z tego wydarzenia:   część 1   >> kliknij   część 2   >>kliknij