„Wypominki bocheńskie 2020” – to tytuł publikacji połączonej z wirtualnym spacerem po cmentarzu komunalnym
przy ul. Orackiej w Bochni. Zamieszczona ona została na stronie internetowej
Muzeum im. prof. Stanisława Fischera.
Ten swoisty przewodnik może być pomocny w odkrywaniu „na miejscu” grobów osób ważnych dla naszego miasta.

Wirtualny spacer po jednym z najstarszych i najpiękniejszych cmentarzy w Małopolsce jest dziełem Jana Flaszy, dyrektora bocheńskiego muzeum i dr Iwony Zawidzkiej, starszego kustosza tej instytucji kultury. Opracowanie obejmuje blisko 70 sylwetek
– m.in. kapłanów, nauczycieli, samorządowców, działaczy społecznych, urzędników czy artystów. Biogramy obrazuje ponad 160 wyjątkowych ilustracji ze zbiorów muzeum: archiwalne i aktualne fotografie oraz reprodukcje portretów, obrazów, unikatowych dokumentów oraz innych cennych pamiątek.

– Ponieważ Internet operuje skrótem, nie zamieszczamy pełnych biografii. Zwracamy natomiast uwagę na fakty, które sprawiły, że o wymienianych osobach powinno się pamiętać. Wybór postaci jest oczywiście subiektywny, choć – mamy taką nadzieję – układa się w spójną opowieść o mieście i związanych z nim ludziach – informują autorzy tegorocznych wypominków bocheńskich.

Przeżywamy miesiąc modlitewnej pamięci o zmarłych. Jest to zatem sposobność do zadumy także przy opisywanych grobach.
– Nazwiska ułożone zostały w sposób umożliwiający samodzielny spacer również w terenie. Aby go ułatwić, przy każdym nazwisku podana została lokalizacja grobu – czytamy we wstępie do wirtualnego spaceru po bocheńskim cmentarzu. |KazKo|

WYPOMINKI BOCHEŃSKIE 2020 | Wirtualny spacer po bocheńskim cmentarzu   >> zobacz