Stajemy przed Panem czasu – tym, co wczoraj, dziś i jutro. Przeszłość i teraźniejszość ogólnie są nam znane. Przyszłość natomiast jest otoczona wielką tajemnicą. Każdego z nas pragniemy złożyć w ręce Matki Boga i prosić, aby prawdziwy Boży pokój wypełniał nasze serca.

 

Niech będzie Bóg uwielbiony

Bogu Wszechmogącemu dziękujemy za dar minionego roku, za doświadczenia życia, za dar naszej wspólnoty parafialnej, co też uroczyście uczyniliśmy podczas nieszporów w sylwestrowy wieczór.


Wdzięczni jesteśmy naszym wiernym za wszelkie dobro 2012 roku

Chcemy wyrazić radość za troskę i przywiązanie do parafii, do świątyni. Za liczne akcje duszpasterskie, podejmowane z wielką otwartością i rozmachem. Te liczne, żywotne grupy apostolskie, szczególnie wśród starszych budzą zainteresowanie i podziw.


Wysiłek godny podziwu

Nasi wierni zwracają uwagę na Liturgiczną Służbę Ołtarza – na ich perfekcyjne przygotowanie do świętych czynności przy ołtarzu, na wielką liczbę ministrantów, lektorów i ceremoniarzy. Ta ostatnia grupa naszych młodych parafian jest liczebnie największa w diecezji. To wszystko jest połączone ze sporym wysiłkiem duszpasterskim – regularne zbiórki, ćwiczenia, służba dwa razy w tygodniu – ale dzięki temu możemy podziwiać owocny wysiłek prawie na każdej Mszy Świętej. Cieszy praca z dziećmi, ostatnio budujący ich udział w roratach, coraz więcej dzieci na Mszy Świętej o godz. 11.00 z udziałem Dziewczęcej Służby Maryjnej. Widoczna jest praca z młodzieżą, szczególnie gimnazjalną – z dodatkową Mszą Świętą o godz. 9.30 w drugie niedziele miesiąca. Cieszy również sprawnie działająca Caritas – z tak wielkim rozmachem i poświęceniem.


Naszą parafię wybrano do dwóch wielkich akcji, obejmujących całą diecezję

Już 12 stycznia przybędzie do nas ok. 3 tysiące dzieci – kolędników misyjnych, a w październiku w naszym kościele rozpocznie się ogólnodiecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny, który przejdzie przez nasze miasto. Przewiduje się ok. 4 tysięcy uczestników.


Parafia, jako „wspólnota wspólnot”, tylko wtedy działa skutecznie, gdy ma zaangażowanych parafian

Dlatego możemy podejmować kolejne inwestycje, gdyż cieszymy się zrozumieniem i konkretną pomocą wiernych. Nie możemy bowiem korzystać ze wsparcia ani unijnych, ani lokalnych funduszy. Trwające 2 lata prace przy ociepleniu i elewacji kościoła dobiegły szczęśliwego i udanego końca, jakkolwiek pozostało jeszcze wiele zadań. Dziękujemy za tę ofiarną pomoc, dzięki której uda nam się już wkrótce spłacić dotychczasowe zaległości.

 

Dzisiaj z nadzieją przyjmujemy tajemnicę nowego 2013 roku i ufamy, że nasze zamierzenia i kolejne ambitne plany duszpasterskie i inwestycyjne uda się zrealizować.

                                                                                                        Duszpasterze