Odpust na Podwyższenie Krzyża Świętego, przeżywany przez tutejszą wspólnotę parafialną w niedzielę 16 września, stał się również sposobnością do dziękczynienia za 40 lat kapłaństwa jej proboszcza ks. Jana Nowakowskiego. Centralnym wydarzeniem była suma odpustowa z procesją eucharystyczną oraz wspólne kapłanów i parafian spotkanie przy stole rocznicowym.

Niedziela odpustowa była zwieńczeniem kilkudniowych rekolekcji prowadzonych przez jezuitę ks. Wacława Rusiniaka z Opola. Wierni tutejszej parafii mieli możliwość duchowego wzrastania poprzez uczestnictwo w nabożeństwach i codzienne wsłuchiwanie się w nauki rekolekcyjne. Dni te były również okazją do modlitewnego dziękczynienia za dar kapłaństwa proboszcza parafii.

Sumie odpustowej – koncelebrowanej przez blisko 30 kapłanów – przewodniczył ks. Jan Nowakowski, obchodzący w tym roku 40. rocznicę święceń kapłańskich. Homilię wygłosił ks. dr Piotr Bajor, który na tę uroczystość przybył z Watykanu, gdzie na co dzień pracuje w Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego.

Kaznodzieja skupił się m.in. na sakramencie kapłaństwa. – Dzisiaj stał się dla nas wszystkich tu obecnych motywem do świętowania i do wdzięczności Bogu za jego ustanowienie i powierzenie go konkretnemu człowiekowi, naszemu zacnemu Proboszczowi, Księdzu Prałatowi Janowi – podkreślił ks. Piotr Bajor. Dalej zwrócił uwagę na wybrane wymiary posługi kapłańskiej w świetle – jak zauważył – „życiodajnych owoców krzyża Chrystusa”. Swoje rozważania oparł na spisanych przez Benedykta XVI przemyślaniach o kapłaństwie, zawartych w słowach: „Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości”.

Na zakończenie Mszy Świętej przyszedł czas na gratulacje, podziękowania i życzenia kierowane w stronę proboszcza parafii przez: dzieci, młodzież, kapłanów i kleryków rodaków, przedstawicieli grup i stowarzyszeń parafialnych, delegacje lokalnych instytucji, a także przez władze Bochni i powiatu bocheńskiego.

Warto dodać, że oprawę nabożeństwa wzbogaciła swoją grą Orkiestra Dęta z Sobolowa, a śpiewem Dziewczęcy Chór Parafialny „Puellae Sancti Pauli”.

Ponadto tego dnia w dolnej części kościoła odbyło się spotkanie przy rocznicowym stole. Był to czas na wyrażenie kolejnych życzeń, a także sprzyjający wspomnieniom i wspólnemu śpiewaniu. (mg)

Galeria zdjęć Wojciecha Bursztyna   >> kliknij

 

Materiał filmowy zrealizowany przez Piotra Rogusza

Materiał filmowy zarejestrowany przez Pawła Wieciecha