Przed nami jawi się wielka tajemnica wiary, że pod postaciami chleba i wina ukryty jest Jezus Chrystus. W czasie każdej Mszy Świętej słyszymy słowa samego Syna Bożego: „To jest Ciało moje, to jest Krew moja”.

We czwartek 7 czerwca – w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – idąc ulicami naszej parafii będziemy publicznie wyznawać swoją wiarę. Tak chciał Chrystus, który powiedział: „Kto Mnie wyzna przed ludźmi, tego i Ja wyznam przed moim Ojcem w niebie, a kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego i Ja zaprę się przed moim Ojcem w niebie”. Stąd wiara nigdy nie jest sprawą prywatną.

Główne ceremonie Bożego Ciała rozpoczną się Mszą Świętą o godz. 17.00. Po niej wyruszy procesja do czterech ołtarzy, przy których zostaną odśpiewane fragmenty Ewangelii oraz zostanie udzielone błogosławieństwo mieszkańcom Bochni. Tematyka poszczególnych stacji (przygotowanych przez rolników, rzemieślników, hutników, kolejarzy i górników) będzie nawiązywać do wizyty Jana Pawła II w Tarnowie przed 25. laty, podczas której wyniósł on na ołtarze naszą rodaczkę Karolinę Kózkównę.

W procesji prowadzącej ulicami Brodzińskiego, Samlickiego, Krakowską i Krakowskim Przedmieściem wezmą udział: Liturgiczna Służba Ołtarza, Dziewczęca Służba Maryjna, poczty sztandarowe, delegacje z feretronami, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Dołuszyc i Kolanowa, wszystkie dzieci pierwszokomunijne w strojach liturgicznych oraz dzieci sypiące kwiaty i dzwoniące.

Oktawa Bożego Ciała rozpocznie się w piątek, 8 czerwca. Codziennie o godz. 18.00 będzie Msza Święta, a po niej procesja eucharystyczna wokół kościoła. Natomiast w niedzielę (10 czerwca) procesja będzie po Mszy o godz. 17.00, a w środę (13 czerwca) po Mszy o godz. 20.00, wraz z nabożeństwem fatimskim. (xjn)