11 lutego w całym Kościele obchodzono XXVIII Światowy Dzień Chorego. Na zaproszenie tutejszych duszpasterzy
do naszej świątyni przybyły osoby chore i starsze, aby wspólnie się modlić i przyjąć sakrament namaszczenia chorych.

Okolicznościowe spotkanie rozpoczęła o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po niej ks. proboszcz Leszek Rojowski, wraz z naszym rodakiem, ks. Tomaszem Filipkiem, sprawowali Eucharystię. W homilii ks. Proboszcz nawiązał do motta orędzia papieża Franciszka: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię” – zawołania zaczerpniętego z Ewangelii św. Mateusza. Słowa Jezusa skierowane kiedyś do uczniów są aktualne i dzisiaj. Kaznodzieja mówił, że Chrystus pokrzepia i umacnia. Wierzymy, że On może przywrócić zdrowie, a jeżeli tak się nie stanie, to każdy chory otrzymuje umocnienie i siłę, by nie zwątpić, by nie załamać się. Dzięki temu umocnieniu chorzy stają się świadkami wiary większymi
niż wtedy, kiedy byli zdrowi. Ks. Proboszcz nazwał ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych: „skarbem Kościoła”, ponieważ przez ich modlitwy i ofiarę cierpienia, bez tego cichego wkładu, Kościół i nasza parafia byłyby o wiele słabsze. Za ten fakt z ust kapłana popłynęły szczere i gorące podziękowania pod adresem osób chorych i cierpiących.

W homilii również usłyszeliśmy, że ten dzień gromadzi ludzi przy Maryi z Lourdes, Maryi Niepokalanie Poczętej, którą Bóg zachował od grzechu pierworodnego, od wszystkich grzechów, ale nie uczynił wolnej od cierpienia. Serce Maryi na Golgocie przeszył miecz boleści. Wpatrując się w Nią można nasze cierpienia uczynić owocnymi dla zbawienia ludzi. Matka Boża Bolesna stojąca pod Krzyżem jest szczególnym natchnieniem dla wszystkich opiekujących się ludźmi chorymi i wspierającymi cierpiących. Przez tą ofiarną pomoc realizują się w pełni słowa: „Byłem chory, a odwiedziliście mnie”. Kaznodzieja nazwał czas spędzony
u boku chorego, czasem świętym, drogą uświęcenia. Na koniec ks. Proboszcz przywołał słowa św. Jana Pawła II, pokornie czyniąc je swoimi życzeniami:

Wam, najdrożsi Bracia i Siostry, którzy cierpicie na ciele i duchu, życzę z całego serca, abyście umieli rozpoznać i przyjąć Chrystusa, który Was wzywa, abyście byli świadkami ewangelii cierpienia. Wpatrując się z miłością i wiernością w Oblicze Chrystusa Ukrzyżowanego i łącząc swoje cierpienia z Jego cierpieniem, powierzam Was wszystkich Maryi Niepokalanej.
Niech Ona wysłucha wołania, które zanosi się ze świata cierpienia, otrze łzy tym, którzy pogrążeni są w bólu. Niech będzie blisko tych, którzy w samotności przeżywają chorobę. Niech przez swe Matczyne wstawiennictwo dopomoże tym, którzy troszczą się
o chorych, aby byli wiarygodnymi świadkami miłości Chrystusa.

Następnie ks. Proboszcz prosił miłosiernego Boga, aby nawiedził i umocnił świętym namaszczeniem zgromadzonych
w kościele ludzi chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, po czym kapłani udzielili sakramentu namaszczenia chorych. Na zakończenie tego modlitewnego spotkania wierni otrzymali od naszych księży drobne upominki, obrazki
i wydrukowane orędzie papieża Franciszka. |Jola Nanek|

Źródło fotografii na stronie głównej   >> zobacz