– Trzeba na nowo zastanowić się nad przyczynami problemów uzależnień, zwłaszcza od alkoholu, które tak boleśnie ranią nasze społeczeństwo – czytamy w Apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości
i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2021, podpisanym przez jego przewodniczącego
bp. Tadeusza Bronakowskiego.

W naszej Ojczyźnie z wielkim niepokojem zauważamy, że dla milionów ludzi najważniejszym »pokarmem« stają się śmiercionośne substancje toksyczne lub nałogowe czynności, których powtarzanie prowadzi do śmierci – czytamy w Apelu.

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych podkreślił, że jako uczniowie Jezusa wszyscy jesteśmy powołani i zobowiązani do bycia apostołami trzeźwości. – Jesteśmy wezwani do codziennej modlitwy o trzeźwość nas samych, naszych bliskich, naszego narodu. Jesteśmy też zobowiązani do odważnego dawania świadectwa, że życie w trzeźwości jest błogosławione – napisał hierarcha.

Odwołując się do rychłej beatyfikacji sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, bp Tadeusz Bronakowski zaznaczył, że sprawa trzeźwości była dla niego niezwykle istotna, „gdyż miał pełną świadomość jej roli w zachowaniu wiary w narodzie, w obronie polskości i w kształtowaniu pomyślnej przyszłości Polski”. |Za: Biuro Prasowe KEP|

Bp Bronakowski: Oby sierpień 2021 roku stał się przełomowym w drodze naszego narodu ku trzeźwości   >> zobacz