Twórca ludowy Stanisław Opaliński z parafii św. Pawła Apostoła w Bochni. Fot. Alina Bukowska

W czerwcu, w kaplicy św. Rozalii, została otwarta ekspozycja z kilkudziesięcioma rzeźbami naszego parafianina, cenionego twórcy ludowego Stanisława Opalińskiego. Organizacji tego przedsięwzięcia podjęła się grupa mieszkańców z osiedla Windakiewicza i komitet odnowy kaplicy przy ul. Krakowskiej.

Stanisław Opaliński urodził się 27 marca 1926 r. w Przemyślanach k. Lwowa. W wieku 16 lat został wywieziony na przymusowe prace do Niemiec. Po wojnie przebywał z matką i braćmi w pobliskiej Dąbrówce, a z czasem wraz z żoną zamieszkał w Bochni. Rzeźbieniem zajmuje się od 1961 roku. Tworzy przede wszystkim w drewnie z lipy. Jego prace są eksponowane w Muzeum im. St. Fischera w Bochni i w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Wiele z nich znajduje się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Jest autorem wszystkich figur w ruchomej, bożonarodzeniowej szopce w kościele św. Pawła Apostoła w Bochni.

Kaplica – w której wystawiono prace Stanisława Opalińskiego – od 1931 r. jest tradycyjnym miejscem kultu św. Rozalii, od wieków czczonej przez górników tutejszej kopalni soli, jak i samych bochnian. Kaplica znajduje się na trasie lipcowych pielgrzymek mieszkańców Bochni do gotyckiego kościoła w Łapczycy. (mg)