Niezmiennie dużym zainteresowaniem mieszkańców Bochni i regionu cieszy się szopka bożonarodzeniowa w naszym kościele. Obecną odsłonę ruchomego obiektu charakteryzuje znaczna zmiana w jego „układzie wewnętrznym”, jak i w ogólnym wyglądzie. Dzieło to od początku jest przygotowywane przez tutejszych parafian.

Szopka po raz pierwszy została zbudowana na święta Bożego Narodzenia w 1985 r. Jej twórcami są rzemieślnicy, pracujący najpierw pod kierownictwem Eugeniusza Kawalca, którego naturalnym następcą staje się Piotr Krężołek. Opracowane przez nich mechanizmy wprowadzają w ruch drewniane figury, wyrzeźbione przez cenionego twórcę ludowego Stanisława Opalińskiego. Z założenia, co roku na widzów czekały w szopce choćby małe niespodzianki. Tym razem nastąpiły zasadnicze zmiany w wyglądzie obiektu, o co zadbała Alina Bukowska. Wszyscy wspomniani twórcy są naszymi parafianami.

Rzeźby stanowiące istotę szopki przyciągają uwagę widzów swą kolorystyką i ruchem. Przedstawiają one wiele postaci, reprezentujących dawne i współczesne zawody oraz różne stany. Małemu Jezusowi, Maryi i Józefowi dotrzymują towarzystwa m.in. kolejarze, strażacy, hutnik, kominiarz, kowal, młynarz oraz chłopi, wykonujący podstawowe prace gospodarskie, kobiety, zajmujące się międleniem lnu czy robieniem masła w maselnicy. Zobaczyć można bawiących się mieszkańców wsi w strojach ludowych, którym przygrywa kapela muzyczna. Oczywiście do Dzieciątka zmierzają Trzej Królowie, a w pobliżu czuwają pastuszkowie oraz pasą się zwierzęta. Przy żłóbku widać rzeźby patrona parafii św. Pawła Apostoła, bł. Jana Pawła II, biskupa tarnowskiego i proboszcza parafii. W obecnej odsłonie do tego zacnego grona dołączyła rzeźba Służebniczki Dębickiej, czyli przedstawicielki zgromadzenia sióstr, które w naszej parafii pracują ćwierć wieku. Niezmiennie miejsce w szopce mają górnicy solni, przebywający wraz ze swoją patronką św. Kingą w bocheńskiej kopalni soli – co warto wspomnieć – wpisanej w 2013 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od kilku lat szopka jest wzbogacana o kolejne popularne postaci, m.in. polskich sportowców: Adama Małysza, Justynę Kowalczyk, Agnieszkę Radwańską czy Roberta Kubicę. Ogółem, opracowane przez elektryków i rzemieślników mechanizmy wprowadzają w ruch ok. 150 drewnianych figur, a cały układ zdobią charakterystyczne w naszym regionie obiekty i budowle. Wystrój szopki wzbogaciły również dziecięce aniołki, wykonane w ramach konkursu plastycznego pt. „Mój aniołek dla Dzieciątka Jezus”, ogłoszonego przez parafialny oddział Akcji Katolickiej.

Galeria zdjęć Wojciecha Bursztyna >> zobacz

Szopkę można oglądać codziennie do 2 lutego. Uruchamia się ją samodzielnie, gdy tylko w kościele nie ma nabożeństw. (mg)