W Roku Wiary (11 X 2012 - 24 XI 2013) do Bochni i parafii św. Pawła Apostoła przybędą wierni z diecezji tarnowskiej, aby wspólnie zaświadczyć o wyznawaniu Credo chrześcijańskiego

W Kościele katolickim rozpoczynamy dziś Rok Wiary. W tutejszej parafii inauguracja tego wyjątkowego wydarzenia nastąpi podczas wieczornych nabożeństw – modlitwy różańcowej i Mszy Świętej (początek o godz. 17.30). Do kościoła parafialnego zostaną wniesione dokumenty soborowe oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Wierni otrzymają pamiątkowe obrazki z tekstem Credo i kalendarium wydarzeń zaplanowanych w diecezji tarnowskiej.

Rok Wiary ogłosił Ojciec Święty Benedykt XVI listem apostolskim „Porta fidei” – „Podwoje wiary”. Data jego otwarcia jest szczególna, gdyż 11 października br. mija 50 lat od inauguracji obrad Soboru Watykańskiego II oraz 20 lat od publikacji posoborowego Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zamknięcie Roku Wiary nastąpi 24 listopada 2013 r. w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Papież Benedykt XVI wyraził pragnienie, aby w tym czasie „każdy wierzący na nowo odkrył treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowił się nad samym aktem wiary” (Porta fidei 9).

List apostolski Ojca Świętego Benedykta XVI – „Porta fidei”

W słowie skierowanym z tej okazji do diecezjan biskup tarnowski Andrzej Jeż zauważył: Potrzebna jest nam w dzisiejszych czasach wiara na wzór św. Piotra – Skały: wiara prosta, odważna i zdecydowana. Potrzebna jest nam wiara Apostoła Pawła: wiara inteligentna i głęboka, nie bojąca się konfrontacji z coraz to trudniejszymi wyzwaniami współczesności. Potrzebna jest nam taka wiara, która może być fundamentem, na którym można oprzeć całe życie.

List pasterski biskupa tarnowskiego na otwarcie Roku Wiary

Aby nasza wiara była „prosta, odważna, zdecydowana, inteligentna, głęboka, nie bojąca się konfrontacji z coraz to trudniejszymi wyzwaniami współczesności”, konieczne jest intensywniejsze jej przeżywanie. Pomocne w tym mają być m.in. liczne wydarzenia religijne w diecezji tarnowskiej, wpisane w kalendarz Roku Wiary. Najważniejszym wydarzeniem będzie peregrynacja obrazu Pana Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. Rozpoczęcie peregrynacji przewidziano 14 września przyszłego roku, w święto Podwyższenia Krzyża, w Starym Sączu.

W tym czasie również do Bochni i parafii św. Pawła Apostoła przybędą wierni z diecezji tarnowskiej, by wspólnie wyrazić swoje przywiązanie do wiary zawartej w Credo. W styczniu 2013 r. w tutejszej parafii zaplanowano spotkanie kolędników misyjnych z całej diecezji, zaś w październiku przyszłego roku ulicami Bochni przejdą uczestnicy diecezjalnego Marszu dla Życia i Rodziny. (mg)

Rok Wiary w diecezji tarnowskiej