Stajemy przed Panem czasu i rzeczywistością przemijania tego, co doczesne, materialne. Ogólnie znana nam jest przeszłość i teraźniejszość. Podsumowujemy 2013 rok, dokonujemy bilansu, zestawiamy dobro ze złem i wyciągamy zbawienne wnioski na przyszłość.

 

Działania podjęte z otwartością

Jeszcze raz chcemy spojrzeć na naszą społeczność parafialną i wyrazić radość za troskę, przywiązanie do swojej parafii i świątyni, za liczne poczynania duszpasterskie z udziałem świeckich, podejmowane z wielką otwartością i rozmachem. Przykładem tego mogą być dwie akcje diecezjalne minionego roku w naszym kościele. Na początku roku przyjęliśmy ok. 2 tysiące małych kolędników misyjnych z prawie wszystkich parafii diecezji tarnowskiej, zaś ostatnio – w październiku – zorganizowaliśmy piąty diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny, w ramach którego powstał pomnik Dziecka Utraconego. W opinii uczestników tych wydarzeń – ich organizacja była na wysokim poziomie, co było zasługą aktywnych grup apostolskich naszej wspólnoty parafialnej. Te liczne i żywotne grupy apostolskie, zwłaszcza wśród starszych, budzą zainteresowanie i podziw.

ZOBACZ:

Mali kolędnicy dzielą się wiarą

Budzenie naszej wrażliwości

Żywotny marsz dla naszych rodzin

 

Cieszy praca, wzrost zaangażowania i stała ofiarność

Nasi wierni zwracają uwagę na Liturgiczną Służbę Ołtarza, na jej perfekcyjne przygotowanie do świętych czynności przy ołtarzu, na dużą liczbę ministrantów, ceremoniarzy i lektorów. Ta ostatnia grupa młodych parafian jest najliczniejsza w diecezji. Cieszy praca z dziećmi, ich budujący ostatnio udział w roratach, a także coraz liczniejsze przybywanie na Msze o godz. 11.00, w czasie których śpiew animuje Dziewczęca Służba Maryjna. Widoczna jest także praca z młodzieżą, szczególnie gimnazjalną, z dodatkową dla nich Mszą o godz. 9.30 w drugą niedzielę miesiąca. Raduje działalność Caritas, prowadzona z pomysłem, sprawnie i ofiarnie.

Parafia jako „wspólnota wspólnot” tylko wtedy działa skutecznie, gdy ma zaangażowanych parafian, stąd możemy podejmować tyle różnych inwestycji. Jest to efekt zrozumienia i konkretnej pomocy naszych wiernych. Nie możemy przecież korzystać z żadnych środków pomocowych ze strony zewnętrznych instytucji.

Trzy lata trwają prace przy elewacji kościoła. W pierwszych dwóch latach ociepliliśmy całą budowlę, a w minionych roku w jej części przyziemnej został położony kamień z piaskowca oraz zostały gruntownie przebudowane schody przy głównym wejściu. Także na dachu kościoła podjęliśmy konkretne prace blacharskie, za sprawą firmy naszego parafianina. Pozostało jeszcze wiele roboty przy kościele, jakkolwiek nie pierwszoplanowej.

Naszym drogim parafianom serdecznie dziękujemy za ogrom owocnych prac, tych duszpasterskich, jak i materialnych.
Z nadzieją spoglądamy na nowy 2014 rok i ufamy, że nasze zamierzenia z nim związane oraz kolejne plany duszpasterskie i inwestycyjne uda się zrealizować.

                                                        Ksiądz Proboszcz, Księża Wikariusze i Współpracownicy