Ukazał się kolejny numer Głosu Parafii, kwartalnika religijno-społecznego, tworzonego przy tutejszej parafii. To wydanie jest o charakterze rocznicowym, bowiem pismo jest już redagowane 20 lat. Nabyć je można już w Niedzielę Palmową – jak zawsze – po nabożeństwach w kościele parafialnym.

To pierwsze tego rodzaju i najstarsze czasopismo w naszym mieście, które ukazało się w Wielkanoc – 11 kwietnia 1993 r. Jakkolwiek osiem lat młodsze od samej parafii św. Pawła Apostoła, ale wzrastało z nią, wspierając w duszpasterskich działaniach – pisze „na dobry początek” proboszcz parafii ks. Jan Nowakowski. Dalej sięga on w ostatnie 20-lecie Kościoła, jak i naszej Ojczyzny. Jakie wydarzenia z tego okresu warte są podkreślenia? Dowiemy się z artykułu pt. „Niezwykły Boży czas”, autorstwa proboszcza i jednocześnie redaktora naczelnego Głosu Parafii.

Skoro rocznica, to i czas na wspomnienia. A te zostały przywołane w wywiadzie przeprowadzonym z byłym wikariuszem tutejszej parafii, ks. dr. Pawłem Kochaniewiczem, który mocno angażował się w pracę redakcyjną Głosu Parafii. O tym, jak „za jego czasów” wyglądała praca redakcyjna, jakie później przyniosła dla niego owoce – można dowiedzieć się z rozmowy, którą zatytułowano „Bóg wie, co robi”.

– Nikt z nas nie przypuszczał wówczas, że staniemy się stałymi bywalcami wielu rodzin przez tak długi czas – pisze Marta Babicz, która współtworzy parafialne pismo od pierwszego jego numeru. Autorka jednak nie koncentruje się na wspomnieniach, a odnosi się do obecnych problemów w polskiej rzeczywistości, mając na uwadze, że ludzie Kościoła powinni mówić i pisać o tym, „co nie jest zgodne z nauką Chrystusa i Jego Ewangelią”. O tym – „co jest mieszaniem się do polityki” w artykule „Jesteśmy już z sobą dwie dekady”.

Jakie znaczenie może mieć gazeta parafialna w obecnej rzeczywistości medialnej? Jak na tym tle prezentuje się Głos Parafii? To pytania, które redakcja skierowała do Grzegorza Brożka, dziennikarza Gościa Niedzielnego. Jego bardzo ciekawą opinię zamieszczono pt. „Niekłamany podziw”.

W obecnym wydaniu pisma zwrócono uwagę na najważniejsze wydarzenia ostatnich tygodni – ustąpienie papieża Benedykta XVI i wybór Ojca Świętego Franciszka. Nowemu papieżowi poświęcono m.in. pierwszą stronę gazety i co warte podkreślenia, uczyniono to za sprawą zdjęć nadesłanych z Watykanu przez ks. dr. Piotra Bajora, który do dziś współpracuje z Głosem Parafii. Kapłan wykonał cenne fotografie podczas inauguracji pontyfikatu papieża Franciszka. Ks. Piotr na łamach pisma podzielił się również wspomnieniami ze swoich spotkań z Benedyktem XVI, dziś już papieżem emerytem. Swoje refleksje zawarł w tytule „Skromny i pokorny”.

W rocznicowym wydaniu pisma znajdziemy również strony stałego felietonisty Wacława Rachwalskiego, który tym razem „z ukosa” pisze o Żołnierzach Wyklętych i o tym, co dziś jesteśmy im winni. Autor zadaje sobie, ale i czytelnikom pytanie, na które każdy powinien odpowiedzieć sobie sam, „nawet przy wielkanocnym stole”.

W parafialnej gazecie swoje rubryki – jak zawsze – znajdą ludzie chorzy, gimnazjaliści, dzieci oraz miłośnicy sportu i rozwiązywania krzyżówek. Nie brakuje również relacji z ważnych wydarzeń, którymi w minionym kwartale żyła parafia św. Pawła Apostoła. Były nimi m.in.: diecezjalne spotkanie kolędników misyjnych oraz procesja różańcowa z Sanktuarium Matki Bożej Bocheńskiej. Po szczegóły odsyłamy do świątecznego numeru Głosu Parafii. Miłej lektury! (mg)