W niedzielę – 6 grudnia – w naszym kościele odbędzie się recital organowy z racji 10. rocznicy oddania do użytku i poświęcenia tutejszych organów piszczałkowych Riegera. Utwory wybitnych kompozytorów wykona miejscowy organista Paweł Batko. Początek koncertu o godz. 18.00.

Repertuar koncertu zawiera utwory, które mają w pełni ukazać brzmienie instrumentu, ofi­cjalnie przekazanego do sakralnego użytku przez akt poświęcenia, do­konany 27 listopada 2005 r. przez ówczesnego biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca.

Program:

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Toccata i fuga d-moll (dorycka) BWV 538
Preludium chorałowe: Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654

César Franck (1822-1890) – Chorał nr 2 h-moll
Jehan Alain (1911-1940) – Variations sur Lucis Creator
Louis Vierne (1870-1937) – Carillon de Westminster op. 54 nr 6

Recital wykona Paweł Batko, organista w tutejszym kościele od 2011 r. Muzyk jest absolwent Diecezjalne­go Studium Organistowskiego w Tarno­wie oraz studiów magisterskich w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej, utworzonym przez krakowskie uczelnie – Akademię Muzyczną i Uniwer­sytet Papieski Jana Pawła II. Jest laureatem IV Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej „Cantantibus Organis” (2013). (mg)