„Wypłyń na głębię” – to hasło Seminarium Odnowy Wiary, które odbywało się w naszej parafii przez siedem kolejnych poniedziałkowych wieczorów, w okresie od 6 listopada do 18 grudnia. Poprowadził je charyzmatyczny świecki ewangelizator Witek Wilk. W tej specyficznej formie rekolekcji uczestniczyło każdorazowo blisko 800 osób.

Cotygodniowe spotkania rozpoczynane Mszą Świętą obejmowały wspólną modlitwę i konferencję Witka Wilka, który od ponad ćwierć wieku głosi Ewangelię i – jak sam mówi – jest mężem jednej żony Sylwii i szczęśliwym ojcem czwórki dzieci.
Po konferencji były rozmowy w grupkach (ok. 12-osobowych), a dopełnieniem – zadaniem domowym – stawała się indywidualna modlitwa Słowem Bożym wg wyznaczonego na każdy dzień trwania rekolekcji dzienniczka.

Tematy poruszane w czasie Seminarium dotykały najważniejszych kwestii życia duchowego, od przypomnienia Bożych obietnic
i bezwarunkowej miłości Boga, przez uznanie i wyznanie swojego grzechu, który Jezus odkupił drogocenną i zbawczą Krwią,
po rozpalenie i budowanie wiary, nawracając się dzięki łasce i darom Ducha Świętego.

W trakcie jednego ze spotkań każdy z uczestników mógł świadomie i dobrowolnie „ustami swymi wyznać” i ogłosić Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Były osoby, które uczyniły to po raz kolejny, ale znaleźli się i tacy, dla których Jezus dopiero na tym etapie życia stał się Kimś ważnym i wyjątkowym. Wielu uświadomiło sobie, że Bóg w Trójcy Jedyny jest ich Przewodnikiem i Przyjacielem, jest żywym i prawdziwym Bogiem, jest kochającym i troskliwym Tatą, któremu o wszystkim można opowiedzieć, który wysłucha nie komentując i nie oceniając, który zawsze znajdzie słowa pocieszenia i rozwiązanie nawet w beznadziejnej sytuacji.

Ponadto podczas dwóch spotkań była możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej o uzdrowienie wewnętrzne,
a na ostatnim wieczorze o wylanie darów Ducha Świętego. Taka modlitwa ma pomóc w odnalezieniu się we wspólnocie Kościoła oraz w nauce rozeznawania i posługiwania otrzymanymi charyzmatami. (bk)

Seminaryjne wieczory odnowy wiary (ZDJĘCIA)   >> zobacz

Seminarium (WIDEO)   >> zobacz