W dniach od 16 do 18 września w na­szej parafii odbędą się Rekolekcje krzy­ża, zwyczajowo poprzedzające odpust
na Podwyższenie Krzyża Świętego. Zostaną one przeprowadzone pod hasłem: „W krzyżu miłości nauka”, a ich kolejnym etapom będą towarzyszyły myśli przewodnie: „Siłę miłości poznajemy po sile tęsknoty za Bogiem”, „Grzechem ranię
i niszczę miłość”, „Miłość zawsze przebacza”. Nauki wygłosi oraz okolicznościowe nabożeństwa i modlitwy popro­wadzi
misjonarz saletyn – ks. Zygmunt Tokarz, obecnie posługujący w parafii św. Jana Chrzciciela i sanktuarium
Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance (diecezja rzeszowska).

Każdy z trzech dni rekolekcyjnych będzie rozpoczynać modlitwa różańcowa o godz. 7.30. Msze święte z naukami dla wszystkich parafian będą sprawowane o godz. 8.00 i 18.00. Pierwszego i drugiego dnia rekolekcji – kwadrans przed wieczorną Eucharystią
– będzie odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego, zaś w trzecim dniu ta modlitwa rozpocznie Godzinę Miłosierdzia,
w czasie której zostanie również odprawiona Msza święta z nauką dla wszystkich.

Ponadto wieczorami (o godz. 19.30) zostanie skierowane słowo Boże odpowiednio do młodzieży szkół średnich, studentów
i młodzieży pracującej oraz do małżonków, którym zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo. Swoje nabożeństwa z naukami (o godz. 16.30) będą mieli uczniowie Szkół Podstawowych nr 5 i 7.

W ostatnim dniu rekolekcji odbędzie się Spowiedź święta (w godz.: 9.00–10.00 i 16.00–18.00), połączona w godzinach popołudniowych z indywidualną adoracją Najświętszego Sakramentu. Zwieńczeniem spotkań rekolekcyjnych będzie Droga krzyżowa, która wieczorową porą (o godz.19.00) przejdzie ulicami: Wyspiańskiego, Podgórca i Krakowskie Przedmieście.

Odpust parafialny przypadnie w nie­dzielę – 20 września. Sumie odpustowej z procesją eucharystyczną o godz. 11.00
bę­dzie przewodniczył ks. Paweł Dąbrowa (wikariusz w naszej w parafii w latach 2015-2018), który niebawem rozpocznie
pracę misyjną w Republice Środkowoafrykańskiej. |KazKo|

 

PROGRAM REKOLEKCJI KRZYŻA
„W krzyżu MIŁOŚCI nauka”

16–18 września 2020 r.
PARAFIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA w BOCHNI


ŚRODA, 16.09
Siłę MIŁOŚCI poznajemy po sile tęsknoty za Bogiem

7.30 Różaniec
8.00 Msza święta z nauką dla wszystkich
16.30 Nabożeństwo i nauka dla młodzieży ze Szkół Podstawowych nr 5 i 7 (klasy VI-VIII)
17.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza święta z nauką dla wszystkich
19.30 Wieczorne słowo dla młodzieży szkół średnich, studentów i młodzieży pracującej


CZWARTEK, 17.09
Grzechem ranię i niszczę MIŁOŚĆ

7.30 Różaniec
8.00 Msza święta z nauką dla wszystkich
16.30 Nabożeństwo i nauka dla dzieci ze Szkół Podstawowych nr 5 i 7 (klasy I-V)
17.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza święta z nauką dla wszystkich
19.30 Wieczorne słowo dla małżonków i błogosławieństwo rodzin


PIĄTEK, 18.09
MIŁOŚĆ zawsze przebacza

7.30 Różaniec
8.00 Msza święta z nauką dla wszystkich
9.00 – 10.00 SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza święta z nauką dla wszystkich
16.00 – 18.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU | SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
18.00 Msza święta z nauką dla wszystkich
19.00 Droga krzyżowa (ulicami: Wyspiańskiego, Podgórca, Krakowskie Przedmieście)