W dniach od 19 do 21 marca w parafii odbędą się rekolekcje wielkopostne dla uczniów bocheńskich szkół podstawowych nr 5 i 7. Spotkania z najmłodszymi parafianami poprowadzi nasz były wikariusz ks. Maciej Gorgosz
– obecnie student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dzieci będą uczestniczyć w dwóch spotkaniach dziennie – z podziałem na klasy (włącznie z klasami gimnazjalnymi)
oraz we wspólnych nabożeństwach. W ostatnim dniu rekolekcji odbędzie się dla nich Spowiedź Święta i Msza Święta. (mg)

 

PROGRAM  REKOLEKCJI 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NR 5 i 7

19–21 marca 2018 r.

 

PONIEDZIAŁEK, 19.03

9.30 – Klasy od V do VII i klasy gimnazjalne
11.00 – Klasy od 0 do IV
15.00 – Nabożeństwo dla wszystkich

WTOREK, 20.03

9.30 – Klasy od V do VII i klasy gimnazjalne
11.00 – Klasy od 0 do IV
15.00 – Nabożeństwo dla wszystkich

ŚRODA, 21.03 – Spowiedź wielkopostna

9.30 – Klasy gimnazjalne – Spowiedź i Msza Święta (kościół dolny)
10.30 – Klasy od IV do VII
11.30 – Klasy od 0 do III (kościół dolny)
12.00 – Msza Święta na zakończenie rekolekcji (dla klas od 0 do VII)