Rada Duszpasterska VI kadencji (2017-2022)

Przewodniczący: ks. dr Leszek Rojowski – proboszcz
Wiceprzewodnicząca: Krystyna Szydłowska
Sekretarz: Alicja Machaj

Ks. Paweł Skraba – senior wspólnoty kapłanów
S. Wawrzyna Plata – przełożona sióstr służebniczek z Domu Zakonnego
S. Damaris Chudzik – dyrektor parafialnej Ochronki


Sekcje:

Liturgiczna
Alicja Golińska (przewodnicząca), Paweł Batko, Renata Filipek, Artur Gut, Agata Jeziorek, Maciej Ostrowski, Maksymilian Truś

Kulturowo-medialna
Łukasz Chojecki (przewodniczący), Piotr Krzywda, Jan Zięba, Jacek Tyrka

Charytatywna
Krystyna Morajka (przewodnicząca), Teresa Pawłowska, Grażyna Rzepka-Płachta, Krystyna Szydłowska

Gospodarcza
Marcin Kłósek (przewodniczący), Andrzej Rachwalski, Wacław Rachwalski, Stefan Kapcia

Artystyczna
Grzegorz Jachym (przewodniczący), Alicja Machaj, Gabriela Rogowska

 

Statut Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej