Znany jest już skład osobowy Rady Duszpasterskiej tutejszej parafii. Liczy ona 27 członków – z wyboru, z urzędu i mianowanych przez proboszcza. W nowym składzie Rada piątej kadencji będzie funkcjonować do 2017 roku. Inauguracyjne posiedzenie zaplanowano 9 grudnia br.

Na czele Rady Duszpasterskiej – zgodnie z jej statutem – stanął proboszcz parafii ks. Jan Nowakowski. Z urzędu gremium to uzupełnili: senior wspólnoty kapłańskiej ks. Piotr Bodziony, przełożona Domu Zakonnego Sióstr Służebniczek s. Dąbrówka Bycio, organista Paweł Batko, a także przedstawiciele wspólnot i stowarzyszeń działających przy parafii: Akcji Katolickiej, Caritas, Drogi Neokatechumenalnej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Bochni. W Radzie znalazło się również osiem osób mianowanych przez proboszcza parafii oraz dziesięciu parafian wyłonionych 18 listopada podczas wyborów, w których oddano ogółem 787 głosów.

Pierwsze posiedzenie nowo utworzonej Rady zaplanowano w niedzielę 9 grudnia. Odbędzie się ono w sali na plebanii o godz. 18.00. Wtedy radni wyłonią zastępcę przewodniczącego i sekretarza oraz podzielą się obowiązkami w ramach pięciu sekcji roboczych: liturgicznej, kulturowo-medialnej, charytatywnej, gospodarczej i artystycznej. Głównym celem ich aktywności będzie wspieranie proboszcza w organizacji życia duszpasterskiego parafii. (mg)

Statut Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej

 

RADA DUSZPASTERSKA V KADENCJI (2012-2017)
PARAFII ŚW. PAWŁA APOSTOŁA W BOCHNI

 

Członkowie z urzędu:

Ks. Jan NOWAKOWSKI – proboszcz
Ks. Piotr BODZIONY – senior wspólnoty kapłanów
S. Dąbrówka BYCIO – przełożona sióstr z Domu Zakonnego

BATKO Paweł (ul. Legionów Polskich) – organista
GICALA Andrzej (ul. Jakubowskiego) – Droga Neokatechumenalna
MACHAJ Marek (ul. Serafińskich) – Akcja Katolicka
MORAJKA Krystyna (ul. Czumy) – Caritas
PAWŁOWSKA Teresa (ul. Wiśnicka) – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
RZEPKA-PŁACHTA Grażyna (ul. Wiśnicka) – Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Bochni


Członkowie z wyboru i nominacji:

AUGUSTYN Urszula – ul. Spiska
BUKOWSKA Alina – ul. Windakiewicza
FILIPEK Andrzej – ul. Dołuszycka
FILIPEK Renata – ul. Nowy Świat
GOLIŃSKA Alicja – ul. Wyspiańskiego
GUT Artur – ul. Brodzińskiego
JEZIOREK Agata – ul. Nowy Świat
KŁÓSEK Marcin – ul. Wiśnicka
KRZYWDA Piotr – ul. Legionów Polskich
RACHWALSKI Andrzej – ul. Nowy Świat
RACHWALSKI Wacław – ul. Legionów Polskich
ROGOWSKI Janusz – ul. Pagórek
SOLAK Zbigniew – ul. Wiśnicka
SZYDŁOWSKA Krystyna – ul. Legionów Polskich
SZYDŁOWSKA Teresa – ul. Windakiewicza
TROJAN Sabina – ul. Rydla
TRUŚ Jan – ul. Jakubowskiego
ZIĘBA Jan – ul. Wybickiego