Ponad 20 dziewcząt zostało uroczyście włączonych do Dziewczęcej Służby Maryjnej działającej w tutejszej parafii. Ceremonia ich przyjęcia – pod przewodnictwem proboszcza ks. Jana Nowakowskiego – odbyła się w niedzielę, 2 grudnia.

Przyjęcie 23 dziewcząt do służby Maryjnej odbyło się podczas Mszy Świętej dla najmłodszych parafian, celebrowanej przez ks. Kamila Bacharę. Nowo przyjęte dziewczęta oddały się pod opiekę Matki Bożej Niepokalanej i na znak tej decyzji przyjęły cudowny medalik Niepokalanego Poczęcia NMP. Otrzymały również plakietki z logo DSM. Świadkami tego wydarzenia były rodziny dziewcząt oraz ich rówieśnicy.

Opiekę nad Dziewczęcą Służbą Maryjną w tutejszej parafii sprawuje Służebniczka dębicka s. Benita Bochenek. W tym dziele wspierają ją starsze dziewczęta, pełniące funkcję przewodniczek diecezjalnych. Ponad 30 dziewcząt należących do parafialnego DSM systematycznie pogłębia swoje życie religijne, a wzorem dla nich jest Maryja. Odbywają one cotygodniowe spotkania, na które składają się: modlitwa, formacja i rekreacja. Ponadto dziewczęta biorą aktywny udział w uroczystościach religijnych, jak również włączają się w dzieła modlitewne i charytatywne w parafii. (mg)

Galeria zdjęć Moniki Kolawińskiej   >> kliknij

Dziewczęca Służba Maryjna