– Jak pokazuje praktyka i potwierdzają to liczne świadectwa wiernych, w obliczu obrazu Jezusa Miłosiernego dokonało się wiele nawróceń, cudów przemiany serca oraz uzdrowień z chorób duszy i ciała – zauważa biskup tarnowski Andrzej Jeż.

„Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie” to hasło pielgrzymki obrazu Jezusa Miłosiernego, która we wrześniu br. rozpocznie się w diecezji tarnowskiej. Peregrynację obrazu wraz z relikwiami apostołów Bożego Miłosierdzia – św. siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II, przybliża w liście pasterskim biskup tarnowski Andrzej Jeż. List zostanie odczytany przez kapłanów podczas Mszy Świętych, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 7 kwietnia.

Peregrynacja rozpocznie się 14 września o godz. 15.00 przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu. Uroczystości, która przypadnie w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, będzie przewodniczył metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz. – Pragniemy, aby właśnie perspektywa Krzyża Chrystusa towarzyszyła nam nieustannie w naszym życiu i otwierała nas na przyjęcie łaski Bożego Miłosierdzia – pisze w liście bp Andrzej Jeż.

Zawołanie – zaplanowanej na prawie dwa lata pielgrzymki – zaczerpnięto z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 1,50): „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie”. Intencją organizatorów peregrynacji jest to, aby Jezus Chrystus umocnił diecezjan w wielopokoleniowym trwaniu w wierze i jednocześnie wsparł we wzrastaniu w świętości i do wierności Bogu.

– Pragniemy, aby Miłosierny Chrystus, nawiedzający nasze wspólnoty parafialne, a przez nie wkraczający w progi każdego chrześcijańskiego domu, umocnił nas do wiernego trwania w pięknej tradycji naszych przodków. Prosimy Miłosiernego Pana, aby pozwolił nam zapisywać kolejne karty historii naszej diecezji pięknem człowieczeństwa, ofiarnością życia, codziennym wzrastaniem w świętości oraz wiernością wobec Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka – wyznał biskup tarnowski.

Pielgrzymka będzie dla wiernych dobrą okazją do nawiązania osobistych relacji z Jezusem Miłosiernym i z apostołami Bożego Miłosierdzia. – Będą dyskretnie pytać o teraźniejszość i przyszłość naszych rodzin, parafii, wspólnot, relacji małżeńskich, sąsiedzkich, o atmosferę w szpitalach, szkołach i miejscach pracy. Będą stawiać pytanie o codzienną wierność, uczynną miłość wobec bliźniego, przeżywanie cierpienia, samotności i niepewności o kolejny dzień – zauważa bp Andrzej Jeż.

Biskup ordynariusz zachęca wszystkich diecezjan, aby do tego szczególnego spotkania odpowiednio się przygotować. Służyć temu mają planowane w parafiach rekolekcje i misje święte, czy też indywidualne lub wspólnotowe pielgrzymowanie do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W te przygotowania powinno wpisać się również: korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, praktykę Pierwszych Piątków miesiąca oraz nabożeństw wynagradzających za grzechy osobiste i całej ludzkości. Pamiętać też należy o uczynkach miłosierdzia wobec innych ludzi. (mg)

List pasterski Biskupa Tarnowskiego z okazji peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w Diecezji Tarnowskiej