Pięciu chłopców zostało przyjętych do grona ministrantów posługujących przy tutejszej parafii. Ich uroczyste przyjęcie nastąpiło w niedzielę, 6 maja, podczas Mszy Świętej o godz. 9.30. Chłopcy, głównie ze starszych klas szkoły podstawowej, przygotowywali się do pełnienia funkcji ministranta przez kilka ostatnich miesięcy.

Dziękujmy Bogu i wychwalajmy Jego święte Imię za to, że powiększyło się grono służących Panu w Jego świątyni, a obecnie liczy ono ponad 30. chłopców. Nowym ministrantom życzymy, aby swoją służbę wykonywali gorliwie i pobożnie. (xłp)