Wielkanoc 2014

 

Prawda o Zmartwychwstaniu Jezusa
dociera dzisiaj do naszej świadomości w sposób wyjątkowy.
To, co wtedy się stało, wykracza poza naszą doczesność,
poza logikę, którą posługujemy się na co dzień.
To wydarzenie jednak było tak mocne,
że wszyscy świadkowie – apostołowie,
oddali za nie życie, ponieśli męczeńską śmierć.

Dziś nasze serca wypełnia prawdziwa radość,
że życie ma sens, bo zdąża ku zmartwychwstaniu.
Niech ta wielka nadzieja przenika nasze troski,
a radość wiary mobilizuje do wewnętrznej przemiany.
Niech wspólnota parafialna będzie dla każdego
duchowym wsparciem na drodze wiary.

                                   Duszpasterze