W lutym rozpocznie się pierwszy semestr zajęć w ramach nowo utworzonego w diecezji tarnowskiej Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Pięć semestralnych wykładów zaplanowano również w bocheńskim
Oratorium św. Kingi. Rejestracja uczestników będzie prowadzona do 5 lutego.

Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II jest dziełem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, który w ten sposób zamierza ułatwić szerokiemu odbiorcy pogłębianie i korzystanie z bogatego dorobku myśli, nauczania i dokonań  świętego papieża Polaka. Liczącą 12 osób radę programową Uniwersytetu utworzyli przedstawiciele różnych środowisk naukowych
i specjalności oraz przedsiębiorcy, którzy w podejmowanych przez siebie działaniach kierują się wskazaniami społecznego nauczania Kościoła.

Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie   >> zobacz

Począwszy od lutego wykłady będą się odbywać w pięciu miejscach diecezji tarnowskiej: Tarnowie, Nowym Sączu, Mielcu, Krużlowej i Bochni (Oratorium św. Kingi). W naszym mieście zajęcia w ramach pierwszego semestru przewidziano w terminach:
8 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 9 maja i 6 czerwca. Wszystkie wykłady będą prowadzone w godz. od 17.00 do 19.00.

Harmonogram zajęć   >> zobacz

Swój udział w zajęciach można zgłosić tradycyjną pocztą lub poprzez interaktywny formularz na stronie Uniwersytetu.

Rejestracja   >> zobacz

Do udziału w tym dziele zaprasza swoich diecezjan pasterz diecezji tarnowskiej. – Gorąco zachęcam wszystkich zaangażowanych w ruchy i stowarzyszenia katolickie, nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, członków Parafialnych
Rad Duszpasterskich, samorządowców oraz przedsiębiorców z terenu diecezji tarnowskiej do skorzystania z tej godnej uwagi propozycji. Specyfiką nauczania społecznego Kościoła jest właśnie to, iż chce ono prowadzić do podejmowania konkretnych działań zmieniających w katolickim duchu rzeczywistość społeczną. Głęboko ufam, że działalność Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II będzie owocnie służyć realizacji tego celu – napisał w specjalnym komunikacie biskup tarnowski Andrzej Jeż. (mg)