W środę – 14 września – biskup tarnowski Andrzej Jeż poświęci pomieszczenia utworzonej Ochronki w naszej parafii. Ceremonia, której początek zaplanowano na godz. 17.30, nastąpi w Tygodniu Wychowania, po raz szósty obchodzonym w Polsce. Uroczystość jednocześnie zakończy rekolekcje, poprzedzające u nas odpust na Podwyższenie Krzyża Świętego.

Następnie w kościele parafialnym (o godz. 18.00) pasterz diecezji tarnowskiej będzie przewodniczył Mszy Świętej w intencji dobrodziejów budowy przedszkola oraz odnowionego ostatnio wnętrza naszej świątyni. W czasie Eucharystii hierarcha przekaże jej najmłodszym uczestnikom pamiątkowe krzyżyki i medaliki do noszenia na piersi, jak też pobłogosławi plecaki i przybory szkolne uczniów zerówek i klas pierwszych szkół podstawowych.

Parafialna Ochronka nosi nazwę – „Pawełki” i ma charakter niepublicznego przedszkola. Z założenia opieką w niej może być objętych 25. dzieci, nad którymi troskę powierzono Siostrom Służebniczkom Dębickim z tutejszego domu zakonnego. Praca wychowawcza patrona tegoż żeńskiego zgromadzenia – bł. Edmunda Bojanowskiego, pedagoga, społecznika i twórcy ochronek – będzie wzorcem w podjętym dziele.

Nowy obiekt parafialny na potrzeby Ochronki zlokalizowano obok budynku plebanii. Zbudowany został wg projektu parafianina, inż. arch. Grzegorza Jachyma, w miejscu poświęconym 14 września 2014 r. przez bp. Wiesława Lechowicza, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. Zadbano także o właściwe wyposażenie tej placówki wychowawczej i o jej otoczenie, w tym zorganizowanie placu zabaw. – Prace budowlane przeprowadzono sprawnie dzięki ofiarności i bezinteresownemu zaangażowaniu wielu parafian – podkreśla koordynujący tę inwestycję ks. proboszcz Jan Nowakowski. (mg)