W uroczystość odpustową – 29 czerwca – w tutejszym kościele tarnowski biskup pomocniczy Andrzej Jeż poświęcił dębową figurę błogosławionego Jana Pawła II, która tym samym została oddana do publicznego kultu. Wydarzenie to wpisało się w radosny czas dziękczynienia za beatyfikację Papieża Polaka.

W słowie skierowanym do wiernych w czasie Mszy św. biskup Andrzej Jeż odwołał się m.in. do wyjątkowej postawy naszego wielkiego Rodaka wobec Chrystusa i Jego Kościoła. – Chcemy dostrzegać miłość Jana Pawła II do Chrystusa. Wiemy, że Jan Paweł II kochał Kościół, że to była przeogromna jego miłość – przypomniał hierarcha. Postawa ta – zdaniem kaznodziei – jest istotna w kontekście ciągłych ataków na Kościół katolicki. – Dzisiaj Kościół jest atakowany i często sprowadzany jedynie do jeszcze jednej instytucji, podmiotu, jak każda inna instytucja świecka. Przecież Kościół jest wspólnotą Trójcy Świętej, przecież Kościół to my wszyscy – zaznaczył biskup.

Proboszcz parafii św. Pawła Apostoła ks. Jan Nowakowski, odnosząc się do istoty uroczystości, zauważył potrzebę stałego akcentowania obecności nowego błogosławionego w naszym życiu. – Trzeba, aby nasz wielki rodak błogosławiony Jan Paweł II był obecny w życiu naszego narodu, przez mądrość głoszonego słowa i świętość życia – mówił kapłan. Jego zdaniem jest to możliwe poprzez ciągłe przybliżanie tej niezwykłej postaci, w czym ma być pomocna oddana do publicznego kultu rzeźba. – Jako parafia Apostoła Narodów, którego jako drugie imię obrał sobie nasz błogosławiony, chcemy naszym wiernym ciągle przybliżać postać Jana Pawła II. Ma nam o tym przypominać jego monumentalna figura w naszym kościele. Wykonana ze szlachetnego drzewa, dębu, symbolizuje potęgę wiary i niezłomność charakteru błogosławionego, a krzyż, który dźwiga przypomina, że wielkość wobec Boga i człowieka osiąga się tylko tą drogą – podkreśla ks. Jan Nowakowski.

Uroczystość zgromadziła wielu kapłanów diecezji tarnowskiej, władze samorządowe oraz przedstawicieli różnych bocheńskich instytucji. Muzyczną oprawę zapewniła orkiestra salinarna z tutejszej kopalni soli. Całość zakończyła procesja Eucharystyczna wokół kościoła.

Galeria zdjęć z tej uroczystości   >> kliknij

W tym też dniu Ksiądz Biskup poświęcił domową kaplicę w budynku plebanii. Kaplica, w której centrum znajduje się Najświętszy Sakrament, nosi wezwanie błogosławionego Jana Pawła II. Stała się ona ważnym miejscem dla kapłanów, w którym spotykają się na wspólnej modlitwie brewiarzowej lub przebywają indywidualnie na rozmyślaniu. (mg)

Galeria zdjęć z poświęcenia kaplicy kapłańskiej   >> kliknij

Relacja filmowa z obydwu wydarzeń   >> kliknij 

 

************

 

Świadectwo heroizmu utrwalone w dębie

 

Twórcą dwumetrowej figury papieskiej, która stanęła na kamiennym cokole po prawej stronie przed prezbiterium świątyni, jest artysta rzeźbiarz Jacek Osadczuk z Ustrzyk Dolnych. Ponad pięć lat temu wyrzeźbił on, z pozyskanego w Bieszczadach dębu szypułkowego, dotkniętego cierpieniem papieża, sugestywnie podtrzymującego krzyż. – Starałem się uwydatnić te elementy, które świadczyłyby o niezwykłym akcie heroizmu człowieka, jakim jest oddanie się w cierpieniu dla innych – mówi o swym dziele artysta. Uwagę zwraca założenie kompozycyjne tej rzeźby, wobec której nie da się przejść obojętnie. – Ojciec Święty z umęczonym obliczem, łagodnie skłania głowę w kierunku krzyża, prawą dłonią nie tyle dźwiga, co tuli ciężar do obolałego ramienia. Nie koncentruje się jednak bez reszty na cierpieniu. Wzrok skierowany ma przed siebie, jakby patrzył na nas, a prawa dłoń położona na drzewcu jest delikatnie odchylona tak, jakby zmierzała do gestu przekazania krzyża – twierdzi Jacek Osadczuk.

Papieską figurę przekazał parafii – w imieniu samorządu i mieszkańców Bochni – burmistrz miasta Wojciech Cholewa, 16 października 2005 roku, w 27. rocznicę wyboru naszego rodaka na Stolicę Piotrową. Rzeźba stanowi jeden z elementów tzw. „Tryptyku Bocheńskiego”, upamiętniającego Ojca Świętego Jana Pawła II w kilka dni po Jego odejściu do domu Ojca, a zrealizowanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bochni z 7 kwietnia 2005 roku. Ponadto tryptyk tworzą pomnik z brązu wzniesiony przy Bazylice św. Mikołaja oraz wykonana także przez Jacka Osadczuka figura z wapienia, postawiona przy kościele św. Jana Nepomucena. (mg)