Pogrzeby są urządzane w kościele św. Pawła Apostoła oraz w domu pogrzebowym przy ul. Orackiej i w kaplicy pogrzebowej na Łychowie.

Z racji duszpasterskich zachęca się do organizowania Mszy świętej z ceremonią pożegnalną w świątyni parafialnej, jakkolwiek decyzja o wyborze miejsca pożegnania zmarłego należy do jego rodziny.

Niewierzącym lub żyjącym poza Kościołem nie przysługuje pogrzeb katolicki.

Kancelaryjne wymogi: akt zgonu, zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

Wypominki za zmarłych

Całoroczna modlitwa za zmarłych wypominanych w kościele parafialnym odbywa się w każdą niedzielę:
przed Mszami świętymi o godz. 9.30 i 12.30.

Od 1 do 8 listopada wieczorne Msze święte, a przez cały listopad modlitwa różańcowa o godz. 17.30 (w niedziele o 16.30) są ofiarowane za zmarłych wypominanych w parafii.

W Dzień Zaduszny odbywają się (o godz. 17.30) nieszpory w intencji parafian zmarłych w ciągu minionego roku.