Jako „parafia patronacka” kolejny raz wesprzemy – tak modlitwą, jak i finansowo – budowę kościoła w parafii św. Jana Chrzciciela w Nowym Sączu – Porębie Małej. W niedzielę – 22 listopada – nasza składka na tacę zostanie w całości przeznaczona właśnie na ten cel. Wpłat można także dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy tamtejszej parafii, czy też w ramach dedykowanej zbiórki internetowej na zrzutka.pl.

Obliguje nas do tego status „parafii patronackiej”, którą nasza wspólnota parafialna została ustanowiona na lata 2019–2023. Pierwsza „doroczna niedziela” na rzecz nowosądeckiej parafii św. Jana Chrzciciela odbyła w czerwcu ub. roku. Dwa miesiące wcześniej mieliśmy okazję poznać tamtejszego proboszcza – ks. Janusza Michalika, który głosił nam rekolekcje wielkopostne.
To był czas, w którym dla tego kapłana i jego parafian „zaczęło się” rzeczywiste tworzenie nowego dzieła, bowiem z końcem kwietnia ub. roku tamtejsza parafia otrzymała pozwolenie na jednoczesną budowę: kościoła, plebanii, domu parafialnego
i dzwonnicy. Niespełna trzy tygodnie później wbito pierwszą łopatę i niezwłocznie przystąpiono do prac budowlanych. Ich tempo było na tyle szybkie, że duszpasterze i wierni mogli już przeżyć ubiegłoroczną Pasterkę w murach powstającego kościoła.

– Ekipa budowlana prężnie zabrała się do pracy. Widzimy zdumiewające efekty ich dotychczasowych wysiłków i nasze serca rosną. Na usta cisną się słowa: „Boże pobłogosław to dzieło!”. Wyrażamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli modlić się i spotykać w naszej nowej świątyni parafialnej – czytamy w opisie zbiórki internetowej na zrzutka.pl.

Utworzona 9 lat temu – na osiedlu Poręba Mała w Nowym Sączu – parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela liczy ok. 2500 wiernych. Obecnie ma ona do dyspozycji kaplicę i jedną wielofunkcyjną salę katechetyczną, która służy jako jadalnia, miejsce spotkań formacyjnych czy prób zespołów. – Jest nam dobrze, ale bardzo ciasno… A pracy nie brakuje, zarówno dla duszpasterzy, jak i wiernych świeckich angażujących się w życie lokalnego Kościoła – przyznano na zrzutka.pl.

Dlatego i my chciejmy wspomóc starania tamtejszej wspólnoty parafialnej w budowie ich nowego centrum życia duchowego. Wiedzmy, że poza zwyczajową ofiarą na tacę, istnieje możliwość dokonania wpłaty za pośrednictwem zbiórki internetowej
na zrzutka.pl lub bezpośrednio na rachunek bankowy parafii – numer konta znajdziemy na jej stronie. |KazKo|