ODWAŻNIE ODKRYWAJMY NOWE PRZESTRZENIE ŻYCIA

Słowo Biskupa Tarnowskiego przed V Diecezjalnym Marszem dla Życia i Rodziny w Bochni

 

Już w najbliższym czasie, bo 20 października, będziemy ponownie przeżywać w diecezji tarnowskiej Marsz dla Życia i Rodziny. Tym razem, w kończącym się Roku Wiary, przejdziemy ulicami Bochni. Będzie to możliwość radosnego zamanifestowania, jak ważne są dla nas małżeństwo i rodzina, jak święte i nienaruszalne jest ludzkie życie.

W encyklice „Lumen fidei” papież Franciszek napisał, że „wiara ubogaca ludzkie istnienie we wszystkich jego wymiarach” (LF 6). W świetle wiary możemy także głębiej spojrzeć na życie małżeńskie i rodzinne. Oddając się sobie na całe życie, małżonkowie wykonują gest, który ma wiele cech wiary. Znajdują źródło siły, by swoją przyszłość ofiarować ukochanej osobie i w tym naśladować miłość Chrystusa do Kościoła. Światło wiary „pomaga też pojąć w całej głębi i bogactwie zrodzenie dzieci”. Małżonkowie odkrywają, że uczestniczą w stwórczej miłości samego Boga, który daje im i zarazem powierza życie nowej osoby (LF 52).

Kończący się Rok Wiary dał nam okazję do uświadomienia sobie, jak ważna w przekazywaniu skarbu wiary jest rodzina. „Kościół nie zakłada bowiem nigdy wiary jako faktu oczywistego, lecz jest świadomy, że ten Boży dar trzeba karmić i umacniać, by nadal wskazywał mu drogę” (LF 6). W swej encyklice Ojciec Święty wyraził wielowiekowe przekonanie Kościoła, że to karmienie i umacnianie dokonuje się w rodzinie. Ona jest „pierwszym środowiskiem, w którym wiara oświeca” (LF 52).

>>   Raduje świadectwo rodzin dojrzale przeżywających swe życie małżeńskie oraz swoje rodzicielstwo. Rodzin, które w niełatwych czasach ofiarnie otwierają swe serce na dar nowego życia, z odpowiedzialnością podejmują dzieło wychowania, z radością przeżywają relacje wzajemnego bycia ze sobą, dzielenia się, stawania się darem dla drugich.

 

Wiara, jej świadome przeżywanie, jest zatem ogromnie ważna dla rodziny. Trzeba o tym przypomnieć, bo rzeczą oczywistą jest, że kryzys, który dotyka dzisiaj życia małżeńskiego i rodzinnego, ma najgłębsze źródło w kryzysie wiary. Tak można odczytywać to, co media ukazują w bulwersujących i często bolesnych doniesieniach. Z drugiej strony raduje świadectwo rodzin dojrzale przeżywających swe życie małżeńskie oraz swoje rodzicielstwo. Rodzin, które w niełatwych czasach ofiarnie otwierają swe serce na dar nowego życia, które z odpowiedzialnością podejmują dzieło wychowania, które z radością przeżywają relacje wzajemnego bycia ze sobą, dzielenia się, stawania się darem dla drugich. Nie sposób nie zauważyć, że są to rodziny dojrzałe w wierze, rodziny Bogiem silne. Cieszy również fakt, że te rodziny oraz liczni ludzie dobrej woli, widząc różne zagrożenia i przeszkody, nie zamykają się, lecz podejmują rozmaite działania w celu zapobiegania złu i spieszenia drugim z pomocą.

>>   Z wdzięcznością przyjmuję fakt, że środowisko ludzi zatroskanych o dobro rodziny i wrażliwych na nienaruszalność ludzkiego życia podjęło wiele inicjatyw, które towarzyszą marszowi. Najważniejsze z nich to konkurs plastyczny dla dzieci, Kongres Rodziny „W służbie życiu” oraz powstanie pomnika Dziecka Utraconego.

 

W ten nurt zatroskania i współodpowiedzialności wpisuje się także organizowanie Marszu dla Życia i Rodziny. W tym roku diecezjalny marsz – w łączności z obchodami XIII Dnia Papieskiego – przejdzie w niedzielę 20 października ulicami Bochni. Z wdzięcznością przyjmuję fakt, że środowisko ludzi zatroskanych o dobro rodziny i wrażliwych na nienaruszalność ludzkiego życia podjęło wiele inicjatyw, które towarzyszą marszowi. Najważniejsze z nich to konkurs plastyczny dla dzieci, Kongres Rodziny „W służbie życiu” – rozpoczynający się 15 października, w Międzynarodowym Dniu Dziecka Utraconego – oraz powstanie pomnika Dziecka Utraconego. Na szczególną uwagę zasługuje ta ostatnia inicjatywa. Zapał i wytrwałość członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej z parafii św. Pawła Apostoła w Bochni, ofiarność wiernych wielu parafii z diecezji, otwartość i życzliwość władz samorządowych miasta pozwoliły na powstanie pomnika, który w bólu utraty ma przypominać o nadziei zbawienia. Realizacja tego dzieła była, i mam nadzieję nadal będzie, okazją do ukazania wszystkim wielu aspektów dramatu utraty dziecka i budzenia naszej wrażliwości. Niech udział w różnych wydarzeniach tych dni, a przede wszystkim udział w V Diecezjalnym Marszu dla Życia i Rodziny będzie radosną i odważną manifestacją naszej wiary i przywiązania do tego, co służy dobru małżeństwa i rodziny. Z serca dziękuję za każdy przejaw wrażliwości i zaangażowania w przygotowanie tych wydarzeń. Niech Bóg obficie wynagradza wszystkim swym błogosławieństwem.

>>   Niech nasze zaangażowanie w obronę życia, zabieganie o dobro rodziny przeżywane w perspektywie wiary pozwalają nam z odwagą odkrywać nowe przestrzenie życia. Starajmy się we wszystkich podejmowanych dziełach realizować powołanie do miłości. Niech nasze zaangażowanie staje się dla innych świadectwem zaufania Miłosiernemu Bogu.

 

W swojej encyklice Ojciec Święty napisał: „Wiara nie jest ucieczką dla ludzi mało odważnych, lecz poszerzeniem przestrzeni życia. Pozwala ona odkryć wielkie wezwanie, powołanie do miłości, i daje pewność, że ta miłość jest godna zaufania, że warto się jej powierzyć, ponieważ jej fundamentem jest wierność Boga, mocniejsza od wszystkich naszych słabości” (LF 53). Niech nasze zaangażowanie w obronę życia, zabieganie o dobro rodziny przeżywane w perspektywie wiary pozwalają nam z odwagą odkrywać nowe przestrzenie życia. Starajmy się we wszystkich podejmowanych dziełach realizować powołanie do miłości. Niech nasze zaangażowanie staje się dla innych świadectwem zaufania Miłosiernemu Bogu.

Wszystkim organizatorom oraz uczestnikom marszu i wydarzeń, które będą mu towarzyszyły, a także wszystkim, którym na sercu leży sprawa życia i rodziny, udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa.

 

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

 

 

Tarnów, 7.10.2013 r.