Dwie wspólnoty neokatechumenalne z naszej parafii spotkały się w domu formacyjnym w Czchowie-Kozieńcu, aby omówić najważniejsze wydarzenia zakończonego właśnie Roku Wiary. Coroczne spotkanie członków Drogi w ramach tzw. konwiwencji przekazaniowej odbyło się od 21 do 24 listopada.

Radością była dla nas informacja, że w ostatnim czasie powstało kolejne 7 seminariów Redemptoris Mater, tym samym osiągając liczbę 100. Istniejące na całym świecie katolickie seminaria duchowne znane są z podejmowania pracy misyjnej dla dobra Kościoła powszechnego. Przy okazji została nam także przedstawiona sytuacja ewangelizacji Chin.

Mieliśmy okazję przeżyć dzień nawrócenia i przebaczenia, zakończony liturgią pokutną ze spowiedzią indywidualną. Cudownie było skrutować Pismo Święte, czyli badać wersy życiodajnej Księgi i jednocześnie modlić się. Na nowo wybrzmiały słowa zaczerpnięte z 2 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: „W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą”. Ponadto zapoznaliśmy się z ideologią gender i forsowaną przez nią społeczno-kulturową tożsamość płciową, a także słuchaliśmy o tzw. cywilizacji demonicznej czy śmierci ontycznej. Wysłuchaliśmy również katechezy „Sens historii w sensie wiary”.

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przeżyliśmy cudowną Eucharystię, dzieląc się w czasie tzw. „echa słowa” owocami tej konwiwencji. A konkretnym owocem przeżytych dni była wielka radość. Na koniec warto przytoczyć myśl św. Augustyna: „Nakarm twoją wiarę, a wtedy wątpliwości poumierają z głodu”. (jn)

Droga w Kozieńcu   >> zobacz