Zakończyliśmy kolędę. Pozwoliła nam ona odświeżyć obraz parafii.

W ramach wizyty duszpasterskiej mogliśmy się spotkać z parafianami, których w każdą niedzielę widzimy w naszym kościele, a także z tymi, którzy rzadziej tu bywają. Zdecydowana większość utożsamia się ze swoją wspólnotą, jest dumna z osiągnięć duszpasterskich oraz ze swojego kościoła.

Mimo, że liczba parafian zdecydowanie zmalała, to – w porównaniu z ubiegłym rokiem – w większej ilości mieszkań i domów zostaliśmy przyjęci po kolędzie. Jest jednak marginalna grupa, która przestała praktykować, choć wcześniej przyjęła podstawowe sakramenty święte – te osoby zdecydowanie odmówiły przyjęcia księdza.

W rozmowie odczuwało się autentyczną życzliwość wobec prowadzonych akcji i inwestycji.
Podkreślono celowość budowanego przedszkola parafialnego.

 

Drodzy Parafianie!

Dziękujemy za wszelkie troskliwe uwagi, za życzliwość z jaką nas przyjmowaliście i za złożone ofiary.
Niech dobry Bóg – za przyczyną św. Pawła Apostoła – obdarzy Was potrzebnymi łaskami. Bóg zapłać!

Naszą wdzięczność chcemy wyrazić także przez ofiarę Mszy Świętej, którą będziemy sprawować w intencji Was wszystkich – w najbliższą środę (3.02) o godz. 18.00, a także podczas dzisiejszych nieszporów o godz. 16.30.

Jeżeli ktoś z parafian chciałby odwiedzin kolędowych, bo nie mógł wcześniej tego uczynić, będzie taka możliwość w najbliższych dniach – w poniedziałek, wtorek i środę, po wcześniejszym zgłoszeniu w zakrystii.

Ksiądz Proboszcz i Księża Wikariusze