Stolica Apostolska wydała – 20 marca br. – dekret o przyznaniu specjalnych odpustów dla wiernych
w obecnej sytuacji pandemii.

Na mocy tego dekretu odpust zupełny mogą uzyskać m.in. wierni, „którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu,
lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego,
lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie”.

Pełny tekst dekretu   >> zobacz