Przed nami odpust parafialny ku czci św. Pawła Apostoła. Uroczystość – w niedzielę, 29 czerwca – ma szczególną wymowę w 30 roku istnienia naszej parafii. Suma odpustowa wraz z procesją eucharystyczną odbędzie się o godz. 12.30. W tym dniu jest sposobność do uzyskania odpustu zupełnego.

Ta wyjątkowa niedziela w naszej parafii będzie przypomnieniem, że przez minione lata nieomal namacalnie dotykaliśmy obecności jej patrona, który umacniał, a może i wskrzeszał obumarłą wiarę w naszych sercach. To wdzięczność Apostołowi Na­rodów za powołania kapłańskie z naszej wspólnoty parafialnej, za pierwsze świę­cenia diakonatu, które odbyły się u nas w maju br. Dlatego odpust będzie radosnym hymnem wdzięczności, za otrzymane tak obficie dary w tej świątyni.

Święcenia powołanych do służby   >> zobacz

Za Chrystusowe kapłaństwo będą dzię­kować dwaj nasi wikariusze: ks. Roman Ła­gosz, który obchodzi w tym roku 10 rocz­nicę święceń i ks. Wacław Paterak, prze­żywający 20-lecie kapłaństwa. Z tej oka­zji kapłani będą koncelebrować Sumę od­pustową o godz. 12.30, a będzie jej prze­wodniczył bocheński rodak, ks. prałat Wie­sław Piotrowski, proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. Wspomnę przy tej okazji, że uczyłem go przez pra­wie cały okres szkoły podstawowej i był on pierwszym spośród licznej grupy moich uczniów i ministrantów, którzy zostali kapła­nami, w mojej 40-letniej pracy duszpaster­skiej w Bochni. To także powód do zadumy i wdzięczności Bogu.

Dodajmy, że w czasie niedzielnej uroczystości w naszym kościele można uzyskać odpust zupełny. W tym celu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię świętą, nawiedzić tutejszy kościół, odmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego, wyzbyć się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. (xjn)