W niedzielę, 2 września, w kaplicy św. Rozalii przy ul. Krakowskiej w Bochni odbyła się uroczystość odpustowa. Okolicznościowej Mszy Świętej przewodniczył ks. Roman Łagosz, wikariusz parafii św. Pawła Apostoła, a wzięli w niej udział mieszkańcy osiedla Windakiewicza, ulic Krakowskiej i Krakowskie Przedmieście oraz zaproszeni goście.

Św. Rozalia – wg zachowanych śladów i świadectw dawnego jej kultu – była czczona w Bochni już w XVI w., blisko sto lat przed kanonizacją. Obecnie jej kult koncentruje się wokół kaplicy, znajdującej się na terenie tutejszej parafii. Obiekt ten – dzięki zaangażowaniu głównie okolicznych mieszkańców – został gruntownie odnowiony w 2008 r. i od tej pory jest stale udostępniony do modlitwy i zwiedzania. (mg)