Jako ludzie wiary, powołani do pójścia za Chrystusem, pragniemy jeszcze raz podziękować Bogu i ludziom, za obfitość dobra minionego roku – za troskę i przywiązanie do naszego kościoła i parafii; za liczne akcje duszpasterskie z udziałem świeckich, które budują wiernych innych parafii swoją otwartością, rozmachem i odwagą; za żywo działające różne grupy apostolskie.

Cieszy sprawnie funkcjonująca Caritas w naszej parafii, raduje aktywność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Akcji Katolickiej czy Rodziny Kolpinga. Nadzieją napawa praca duszpasterska z dziećmi, młodzieżą, zwłaszcza w kontekście zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. Ufamy, że to wyjątkowe wydarzenie ożywi wiarę, szczególnie w umysłach i sercach młodych ludzi, także z naszej parafii.

Parafia jako „wspólnota wspólnot” tylko wtedy działa skutecznie, gdy ma chętnych do działania i zaangażowanych parafian. Mogliśmy podjąć tyle różnych akcji i inwestycji, gdyż jest zrozumienie oraz konkretna pomoc fizyczna i finansowa.

Podjęliśmy się budowy budynku parafialnego z najważniejszym celem, jakim jest zaplanowane w nim przedszkole. Ufamy, że w nowym roku to dzieło uda nam się doprowadzić do upragnionego końca. Naszą świątynię chcemy przygotować na przyjęcie młodych z okazji Światowych Dni Młodzieży, dlatego czekają nas prace renowacyjne w jej dolnej części oraz odświeżenie ścian w górnym kościele.

Jednym z największych wydarzeń w historii parafii były podwójne prymicje. Kolejni nasi parafianie, których powołanie wzrastało na duchowej glebie wiary naszej społeczności, po raz pierwszy sprawowali Mszę Świętą w swoim rodzinnym kościele w maju kończącego się roku. Obecnie do kapłaństwa przygotowuje się trzech naszych rodaków. Bogu niech będą dzięki za ten wielki dar kapłaństwa, za odpowiedni klimat wiary, tworzony przez rodziny, wiernych oraz liczną Liturgiczną Służbę Ołtarza.

Z nadzieją przyjmujemy nowy 2016 rok i ufamy, że nasze zamierzenia uda się zrealizować.

Ksiądz Proboszcz i Księża Wikariusze