Nowo powstałe przedszkole „Ochronka” przy bocheńskiej parafii św. Pawła Apostoła w swoich założeniach i misji powstało z życzliwej troski Kościoła o rodziny. Pragniemy wspierać rodziców w momencie adaptacji społecznej dziecka, umożliwić, aby ten proces przebiegał łagodnie i bezpiecznie, a jednocześnie był wsparciem samodzielności, umiejętności funkcjonowania w grupie i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Chcemy też wyjść naprzeciw rodzicom, którzy pragną, aby ich dziecko wzrastało w duchu wartości chrześcijańskich, z jednoczesną troską o wszechstronny rozwój (intelektualny, emocjonalny i społeczny).

Każde dziecko powinno odnaleźć w tym przedszkolu swoje miejsce, wiedzieć, że jest  akceptowane i ma tu swoją ważą rolę. Chcemy otaczać dzieci miłością i troską. W tym będą pomagać pedagodzy nie tylko z wykształcenia, ale przede wszystkim z powołania, mający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a swoją pracę będą opierać na programach wymaganych przez MEN oraz innych sprawdzonych metodach i programach nauczania. Jesteśmy otwarci na nowe aktywizujące metody, ale będziemy też czuwać, żeby były to metody bezpieczne, zgodne z katolicką koncepcją wychowawczą. Obecność siostry zakonnej będzie dużym wsparciem działań edukacyjnych. Chcemy, aby dzieci miały odniesienie do Pana Boga i Jezusa.

Co będzie nas wyróżniać?

Pragniemy otoczyć dzieci szczególną opieką pedagogiczną, wykorzystując gruntowną wiedzę o rozwoju dziecka. Chcemy stworzyć możliwość udziału w wielu zajęciach dodatkowych, a przede wszystkim w zajęciach z neurologopedą, w miarę potrzeb z psychologiem. Obecne wiele przedszkoli korzysta z opieki logopedy, chcemy również wesprzeć dzieci pomocą neurologopedy. Nie warto odkładać tych zajęć nim dziecko rozpocznie edukację szkolną. Wielu późniejszym niepowodzeniom można zapobiec wcześniej. Współczesna logopedia to nie tylko praca nad artykulacją głosek, skupia się przede wszystkim na czynnikach, które mogą zaburzyć rozwój komunikowania się. Istotne jest również dostrzeganie problemów emocjonalnych dziecka. Przewidujemy warsztaty dla rodziców, z którymi wspólnie będziemy szukać rozwiązań w sytuacjach trudnych.

Przedszkole parafialne „Ochronka” chce też umożliwić rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu przedszkola poprzez uroczystości, imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, spotkania adaptacyjno-integracyjne dla dzieci i rodziców.

Zajęcia praktyczne i dydaktyczne będą wprowadzane stopniowo, na zasadzie podążania za dzieckiem i jego możliwościami. W dużej mierze będzie to spontaniczna zabawa, podczas której dziecko aktywnie przyswaja treści edukacyjne nie odczuwając zadaniowej presji. Ogromną rolę w procesie rozwoju stanowi zdobywanie różnorodnych doświadczeń (społecznych, kulturalnych, intelektualnych). To również będzie stanowić naszą ideę, którą postaramy się zrealizować poprzez dobór pomocy dydaktycznych, ale również organizację wycieczek, teatrzyków, różnorodnych form zabaw i aktywności.

Wychowując, przede wszystkim chcemy odnosić się do Ewangelii, tak naprawdę kierując się nie własną mądrością.

Barbara Osuch