Proboszcz bocheńskiej parafii św. Mikołaja – ks. prałat Leszek Leszkiewicz – został dziś mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. – Ta zaskakująca radosna wiadomość jest dla Bochni wyróżnieniem, ale i zobowiązaniem. Otaczamy modlitwą biskupa nominata, polecając go opiece Matki Bożej Bocheńskiej – mówi proboszcz naszej parafii, ks. prałat Jan Nowakowski.

Liczący 45 lat biskup nominat Leszek Leszkiewicz urodził się w Gorlicach. Pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzepienniku Biskupim. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1996 r. w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego. Następnie kolejno: był wikariuszem w parafii św. Marii Magdaleny w Szczucinie, pełnił posługę misyjną w Ekwadorze, studiował misjologię na Papieskim Uniwersytecie „Urbanianum” w Rzymie, pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz urząd prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W międzyczasie był także sekretarzem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań.

Od 20 marca br. biskup nominat Leszkiewicz jest proboszczem tutejszej parafii św. Mikołaja i jednocześnie kustoszem sanktuarium Matki Bożej Bocheńskiej. Pełni również urząd dziekana dekanatu Bochnia Wschód i prepozyta Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni. W dotychczasowym „okresie bocheńskim” kapłan gościł również w naszej parafii, przewodnicząc 20 września uroczystości odpustowej na Podwyższenie Krzyża Świętego.

Odpust z bocheńskim kustoszem   >> zobacz

Przez ten krótki okres posługi duszpasterskiej w naszym mieście biskup nominat ujawnił swoje zdolności w umiejętnym prowadzeniu tak dużej wspólnoty parafialnej. Czynił to z wielką mądrością, roztropnością i w duchu autentycznej pokory, przez co tak szybko zaskarbił sobie serca i przychylność większości bochnian. Ta zaskakująca radosna wiadomość jest dla Bochni wyróżnieniem, ale i zobowiązaniem – zauważył ks. Jan Nowakowski. (mg)

GOŚĆ TARNOWSKI: Nowy biskup w Tarnowie    >> zobacz

RDN MAŁOPOLSKA: Diecezja tarnowska ma nowego biskupa pomocniczego   >> zobacz