Wielkanoc 2018

MIŁOŚĆ nie godzi się ze śmiercią. Nasza nie ma mocy wskrzeszania z martwych, ale Jezusa – TAK.
Żyjemy bowiem po to, aby tak jak On zmartwychwstać do życia wiecznego, dlatego trzeba podnieść wzrok ponad ziemię.

Słyszymy dzisiaj słowa z Księgi Życia: „Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.
Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”. Dla wierzących ziemia jest tylko etapem, a punktem docelowym jest niebo. Przywołując dzisiaj grób Jezusa Chrystusa, życzymy, aby nikt z nas już nigdy nie wierzył w takie groby, których nie da się opuścić.

Tę podstawową prawdę o wiecznym życiu, którą głosi Kościół, w naszej parafii przekazujemy od 34 lat. Ten stosunkowo krótki okres w życiu naszej wspólnoty parafialnej był wypełniony licznymi nowatorskimi akcjami duszpasterskimi i  kulturalnymi,
a także gospodarczymi. Teraz wchodzimy w etap synodu diecezjalnego. Przy pomocy zespołów synodalnych, które u nas zawiązały się, mamy najpierw diagnozować stan życia duchowego parafii. Jak sądzimy, w wielu przypadkach możemy
podzielić się z innymi naszym bogatych doświadczeniem w tej dziedzinie.

Duszpasterze