Przeżywamy miesiąc codziennego odmawiania różańca – jednej z najbardziej popularnych modlitw na świecie. W październiku modlitwa różańcowa odbywa się w tutejszym kościele: w dni powszednie o godz. 17.30, w niedziele o 17.45.

Różaniec jest doskonałym sposobem przeżywania naszej wiary w stałej łączności z Matką Bożą, z którą możemy wędrować po drogach tajemnic naszego odkupienia. To sama Maryja kilkakrotnie wzywała ludzkość do gorliwego odmawiania różańca. Uczyniła to w czasie swych objawień, m.in. w Lourdes (1858), w La Salette, w Fatimie (1917), w Beauraing (1932) i w Banneux (1933). Przywołujemy w pamięci naszego rodaka bł. Jana Pawła II, który często modlił się na różańcu i wielokrotnie zachęcał do korzystania z tej modlitwy.

Modlitwa różańcowa nabiera szczególnego znaczenia, gdy jest odmawiana we wspólnocie, np. w domu rodzinnym czy w świątyni. Dlatego duszpasterze zachęcają do wspólnej modlitwy w tutejszym kościele parafialnym i jednocześnie zapraszają do jej prowadzenia: grupy apostolskie parafii (w poniedziałki), róże różańcowe (we wtorki), dzieci ze szkół podstawowychklasy od pierwszej do trzeciej (w środy), gimnazjalistów (we czwartki) oraz grupę misyjną i dzieci ze szkół podstawowych – klasy od czwartej do szóstej (w piątki).

Warto zaznaczyć, że za wspólnotowe odmówienie w całości i bez przerwy jednej części różańca (pięciu dziesiątek) można uzyskać odpust zupełny. (mg)

CZYTELNIA:    modlitwa różańcowa   >> kliknij   /   odpusty w Kościele   >> kliknij